Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

I Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - kadencja 2024–2029

We wtorek 7 maja 2024 roku odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Tę pierwszą, w nowej kadencji Sesję Rady otworzył Radny Senior pan Antoni Trela. Po oficjalnym stwierdzeniu prawomocności oraz przyjęciu porządku obrad, który przedstawił Radnym pan A. Trela, głos zabrała pani Małgorzata Warzecha - Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej, która poinformowała zebranych o przebiegu pracy Komisji, podczas tegorocznych wyborów samorządowych (wybory Wójta i Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca).      Po przedłożeniu powyższego sprawozdania Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej wraz z jej przedstawicielami wręczyła, członkom nowo wybranej Rady, zaświadczenia o ich wyborze. Nowo wybrani Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca złożyli następnie uroczyste ślubowanie, którego treść odczytał najmłodszy Radny Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pan Grzegorz Marzec.

            W dalszej części obrad, zaprzysiężona już Rada Gminy, dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję tę Rada powierzyła, Radnemu Grzegorzowi Marzec.

            Następnie Radny Senior, pan Antoni Trela, przekazał prowadzenie obrad I Sesji Rady Gminy nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, a Rada, kontynuując swoje posiedzenie, przeprowadziła wybór dwóch Zastępców Przewodniczącego Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W wyniku przeprowadzonego głosowania, zostali nimi: Paweł Gruchała i Mariusz Wąsowicz.        

            W dalszej części obrad I Sesji Rady, po otrzymaniu zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy, ślubowanie złożył pan Marek Jamborski, który w ten sposób, zgodnie z wymogami formalnymi, objął na najbliższe pięć lat funkcję Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Pliki do pobrania:
2024-05-07