Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie VII Sesja Gminnej Rady Seniorów 20 maj 2022r.

Zawiadamiam, że w dniu 20 maja 2022r. /piątek/ o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VII Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
       1. Przedstawienie porządku obrad.
       2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.
       3. Podziękowania Gminnej Rady Seniorów.
       4. Sprawozdanie z działalności w roku 2021.
       5. Sprawozdanie z pobytu na Ogólnopolskiej Konferencji Rad Seniorów w Wieliczce.
       6. Informacja na temat planu działania Gminnej Rady Seniorów na rok 2022.
       7. Informacja Przedstawicieli Samorządu Gminy.
       8. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Kultury i Promocji.
       9. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.


Danuta Sokół
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

2022-05-13