Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów 23.08.2021 r.

Zawiadamiam, że w dniu 23 sierpnia 2021r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej V Sesji Gminnej Rady Seniorów.
3. Informacja na temat planu działania Gminnej Rady Seniorów.
4. Informacja Przedstawicieli Samorządu Gminy.
5. Wręczenie Seniorom nowo wydanej książki przez Pana Jerzego St. Kozika.
6. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Omówienie zadania „Z wizytą u 90-latków”.
8. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.

 

Danuta Sokół
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

2021-08-18