Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadomienie o X Sesji Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca

Zawiadamiam, że w dniu 11 września 2023r. /poniedziałek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro, sala obrad) odbędzie się X Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.

Porządek obrad:
    1. Otwarcie Sesji i przedstawienie porządku obrad.
    2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej IX Sesji Gminnej Rady Seniorów.
    3. Informacja Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów na temat realizowanych zadań w okresie między Sesjami.
    4. Podziękowania Gminnej Rady Seniorów.
    5. Informacja Wójta i innych Samorządowców.
    6. Informacja Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Kierowników Klubów Seniora działających na terenie Gminy.
    7. Interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do Prezydium.

 Danuta Sokół
Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów

2023-09-01