Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

W piątek 20 maja 2022 roku odbyło się w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca posiedzenie VII Sesji Gminnej Rady Seniorów, w którym uczestniczyli, obok jej członków, zaproszeni Goście w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzaty Doniec, Przewodncizącej Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych Katarzyny Koneweckiej-Hołój i Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Grzegorza Marca, Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszki Brodowskiej oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiety Turek.

 

Posiedzenie rozpoczęło się od czynności proceduralnych tj. przyjęcia porządku obrad oraz odczytania i zatwierdzenia przez Radę protokołu z poprzedniej VI Sesji Gminnej Rady Seniorów.

 

W dalszej części posiedzenia Przewodnicząca Rady Danuta Sokół złożyła podziękowania dla Radnych Seniorów oraz osób wspierających działania Gminnej Rady Seniorów.

 

Następnie Sekretarz Andrzej Natkaniec, przedstawił informację o przebiegu Ogólnopolskiej Konferencji Rad Seniorów, która odbyła się w Wieliczce w dniach 26–27 kwietnia br. Na konferencji tej naszą Gminną Radę Seniorów reprezentowali oprócz pana Andrzeja Natkańca, Przewodnicząca Rady Danuta Sokół oraz pani Barbara Wójcik.

 

W dalszej części obrad pani Danuta Sokół przedstawiła zebranym szczegółowe sprawozdanie obrazujące działalność Gminnej Rady Seniorów w minionym 2021 roku oraz informację dotyczącą planu działania w bieżącym 2022 roku.

 

Kontynuując obrady, Radni, wysłuchali informacji Przedstawicieli Samorządu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca pani Przewodniczącej Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Małgorzaty Doniec oraz pani Przewodniczącej Komisji Planowania i Inicjatyw Społecznych Katarzyny Koneweckiej-Hołój.

 

Następnie, realizując kolejne punkty przyjętego porządku obrad, Rada wysłuchała informacji dotyczących realizowanych i planowanych w przyszłości działań skierowanych do społeczności Seniorów naszej gminy, przedstawionych przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbietę Turek oraz Dyrektor Centrum Kultury i Promocji Agnieszkę Brodowską.

 

Ostatnim punktem porządku obrad VII sesji GRS były interpelacje i wnioski członków Gminnej Rady Seniorów do jej Prezydium.

2022-05-20