Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie dla Gminy na remont drogi w Luborzycy

Informujemy, że Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy dofinansowań inwestycji na drogach samorządowych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach tego działania dofinansowanie otrzymał wniosek złożony przez Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na remont drogi gminnej 600307K w miejscowości Luborzyca.

Dotacja opiewa na kwotę 1 557 665,56 zł z przeznaczeniem na remont drogi na odcinku 1,1 km. Wkład własny gminy to 1 038 443,71 zł a wartość inwestycji 2 596 109,27 zł.

Gmina wnioskowała o dotację w wysokości 50%, jednak Ministerstwo zwiększyło ją do 60%.

Więcej informacji o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg na stronie Ministerstwa Infrastruktury https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wyniki-naboru-wnioskow-do-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-2021Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w proces przygotowania wniosku i cieszymy się, że kolejna ważna inwestycja poprawi życie mieszkańców Gminy Kocmyrzów- Luborzyca.

 

 

Źródło grafiki: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/

2021-04-22