Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zagospodarowanie terenu wokół stawu w Głębokiej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„URZĄDZENIE TERENU WOKÓŁ STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁCE NR 203/10 W MIEJSCOWOŚCI GŁĘBOKA POD FUNKCJĘ REKREACYJNĄ”

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Dobiegają końca prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w Głębokiej. Urządzona została przestrzeń wokół na cele rekreacyjne i zagospodarowana zielenią. Wykonanie ścieżki wokół stawu, liczne nasadzenia, zasiew trawy i wykonanie rabat przyczyni się znacznie do poprawy estetyki otoczenia i podniesienia walorów wsi.

Całkowity koszt zagospodarowania w umowie z Wykonawcą to kwota 59 999,40 zł. Dofinansowanie z funduszu unijnego pozostaje na poziomie 33 583,00 zł, stąd z budżetu gminy wydatkujemy kwotę 26 416,40 zł.

 

2020-01-14