Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Dnia 06.03.2019 r. zostały podpisane umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej:
- świetlicy wiejskiej w miejscowości Zastów,
- remizy w miejscowości Łuczyce oraz
- remizy w miejscowości Goszcza,
a także na pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad w/w zadaniami.

Termin realizacji wszystkich prac termomodernizacyjnych wyznaczono do dnia 31.07.2019 r.

Wszystkie w/w zadania objęte są dofinansowaniem z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Unia Europejska w ramach projektu sfinansuje 60 % kosztów kwalifikowanych.

2020-01-14