Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy - I etap

Projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca":

- świetlicy wiejskiej w miejscowości Zastów,
- remizy w miejscowości Łuczyce
- remizy w miejscowości Goszcza,

Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.


Zakończona została termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Zastowie. Jest to zadanie, które w ramach projektu zaplanowane zostało do realizacji w roku bieżącym. Zakres projektu: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropu i kominów, wymianę drzwi zewnętrznych, malowanie dachu oraz roboty towarzyszące w postaci obróbek blacharskich (parapetów, rynien i rur spustowych).

- koszt realizacji ogółem to kwota 109 315,17 PLN

- dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych – 57 358,72 PLN.

Pozostały wydatek w wysokości 51 956,45 PLN pokryje budżet gminy.

Budynek świetlicy wiejskiej w Zastowie

Budynek świetlicy wiejskiej w Zastowie

Trwają roboty termomodernizacyjne remizy OSP w Łuczycach. W zakresie zadania: ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż grzejników elektrycznych oraz obróbki blacharskie dachu.

Koszt realizacji zamyka się kwotą 198 806,81 PLN

- dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 60 % kosztów kwalifikowanych – 99 700,46 PLN

Z budżetu gminy poniesiony zostanie koszt pozostały w wysokości 99 106,35 PLN

Termin realizacji – 31 lipca 2019 roku.Remiza OSP w Łuczycach

Trwają roboty termomodernizacyjne remizy OSP w Goszczy. W zakresie zadania: ocieplenie ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji, ocieplenie balkonu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Koszt realizacji zamyka się kwotą 202 949,89 PLN

- dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 118 063,85 PLN

Z budżetu gminy poniesiony zostanie koszt pozostały w wysokości 84 886,04 PLN

Termin realizacji – 31 lipca 2019 roku.

 

Remiza OSP w Goszczy

2019-06-25