Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Termomodernizacja budynków - II etap inwestycji zakończony

Projekt pn: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca":

Projekt realizowany z pomocą finansową Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, poddziałanie 4.3.1. Głęboka modernizacja energetyczne budynków użyteczności publicznej - ZIT.

Zakończył się II etap inwestycji związanej z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poprawa efektywności energetycznej dotyczyła budynków:

  • świetlicy wiejskiej w Zastowie, gdzie w ramach prac wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie stropu i kominów, wymianę drzwi zewnętrznych, malowanie dachu oraz roboty towarzyszące w postaci obróbek blacharskich (parapetów, rynien i rur spustowych). Koszt realizacji ogółem:
    109 315,17 zł., w tym dofinansowanie z UE: 57 358,72 zł

  • remizy OSP Łuczyce, gdzie w ramach prac wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, montaż grzejników elektrycznych oraz roboty towarzyszące w postaci obróbek blacharskich (parapetów, rynien i rur spustowych). Koszt realizacji ogółem: 198 806,81 zł. w tym dofinansowanie z UE: 99 700,46 zł

  • remizy OSP Goszcza, gdzie w ramach prac wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem elewacji, ocieplenie balkonu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. Koszt realizacji ogółem: 202 949,89 zł., w tym dofinansowanie z UE: 118 063,85 zł

Dzięki realizacji przedsięwzięcia podniesiona została klasa energetyczna budynków poddanych termomodernizacji poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową i pierwotną, co z kolei wpłynie na zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów, a także na ograniczenie zanieczyszczeń do atmosfery. Poprawiona została również estetyka oraz standard techniczny w/w budynków. Zwiększy się komfort ich użytkowania przez wszystkich korzystających.

 

Remiza OSP Goszcza

Remiza OSP Goszcza

Świetlica wiejska w Zastowie

Remiza OSP Łuczyce

2019-08-23