Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy - ogloszono postępownie na opracowanie projektu rozbudowy

W dniu 02.08.2023 r. ogłoszono postępowanie na wykonanie kompleksowego opracowania projektu rozbudowy Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Luborzycy.

Jest to pierwszy krok niezbędny do wykonania planowanej rozbudowy w najbliższych latach. Dokumentacja zawiera projekt budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, zagospodarowaniem terenu przyległego, boiskiem sportowym oraz placem zabaw.

Warto tutaj zaznaczyć, że inwestycja ta jest konieczna dla naszego samorządu, ze względu na fakt częstego wyboru tej placówki oświatowej przez rodziców oraz coraz większej liczebności uczniów, która teraz już stanowi 193 osoby. Wszystko wskazuje na to, że w niedługiej przyszłości szkoła będzie posiadać oddziały A i B w każdym roczniku co zostało uwzględnione w nowym projekcie.

Planowany termin wykonania prac projektowych: 360 dni, licząc od dnia zawarcia umowy z wybranym w drodze prowadzonego postępowania Wykonawcą.

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 17.08.2023 r. do godz.: 10:00. Oferty składa się wyłącznie drogą elektroniczną przez portal: e-zamówienia.

 

Po więcej informacji zainteresowanych odsyłam na stronę prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/.../ocds-148610-145216b7-3107...

Lub na stronę BIP Zamawiającego, https://bip.malopolska.pl/ugkocmyrzowluborzyca,a,2316151...

2023-08-03