Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Przebudowa ujęć wody Łuczyce, Sadowie, Goszcza

Przebudowa ujęć wody Łuczyce L1, L2, L3, L4, Sadowie S1, Goszcza G1, G2:

Dnia 10 kwietnia 2020 r. została podpisana umowa na przebudowy ujęć wód podziemnych dla 7 obiektów.
Wykonawcą jest Firma Inżynieryjna SystemBud Grzegorz Nowak.

W zakres prac wchodzą:
przebudowa obudowy, wymiana włazów, wodomierzy, wymiana schodów/ stopni złazowych, montaż sond głębokości, zakup i montaż chloratorów, wymiana kominków wywiewnych, sterylizatory wody – lampy UV, wymiana części pomp, montaż manometrów, montaż kranów i umywalek do punktów poboru wody dla PSSE, wymiana orurowania głębokościowego.

Wartość umowy wynosi: 624 213,90 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

2020-04-16