Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt wymiany starych pieców węglowych

„Poprawa efektywności energetycznej poprzez modyfikację systemów ogrzewania, wymianę pieców starego typu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca”

 

Zadanie to realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; poddziałania 4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji –ZIT.

 

Projekt wymiany starych pieców węglowych na piece gazowe oraz na biomasę realizowany jest w latach 2017-2019. Podpisywane są umowy z mieszkańcami chętnymi do skorzystania z dofinansowania do wymiany pieca, czy robót związanych z instalacją c.o. Gmina prowadzi nadal otwarty nabór wniosków. W ramach projektu założono wymianę 311 źródeł ogrzewania. Na koniec roku 2018 wymienionych zostało na terenie Gminy 194 pieców węglowych z dofinansowaniem dla mieszkańców w wysokości 2 456 519,79 zł (dofinansowanie w wysokości 100 % w przypadku wymiany pieca – max 8 tys. żł; natomiast dofinansowanie do instalacji c.o. – max 6 tys. zł -). Wysokość dofinansowania wskazana jest w umowie zawartej z właścicielem nieruchomości i ustalona w oparciu o wyniki audytu energetycznego opracowanego dla danego budynku.

 

W roku 2019 w ramach projektu wymienione zostanie kolejne 117 starych kotłów węglowych.

2020-01-14