Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Parkingi "Parkuj i jedź"

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję związku ZIT.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT.

 

Przy stacjach PKP w Baranówce i w Łuczycach wybudowane zostały parkingi gdzie można bezpiecznie pozostawić samochód i skorzystać z dalszej jazdy koleją. Zachęcamy mieszkańców do korzystania z tego ekologicznego, alternatywnego środka komunikacji.

 

Zgodnie z dokumentacją projektową parkingi wyposażone są w niezbędną infrastrukturę techniczną :

- stanowiska postojowe ( 53 miejsca każdy),

- odwodnienie poprzez system paneli polipropylenowych,

- oświetlenie lampami energooszczędnymi LED,

- system monitoringu wizyjnego,

- stojaki rowerowe wraz z zadaszeniem,

-oznakowane miejsca, przeznaczone do wysadzenia pasażera,

- zorganizowaną zieleń, kosze na śmieci,

- dojścia zapewniające komunikację wewnętrzną (w tym ze stacją PKP i peronem), oznakowanie poziome i pionowe,

- tablice z regulaminem i informacją o przeznaczeniu parkingu wyłącznie dla osób przesiadających się na komunikację zbiorową.

 

85 % kosztów budowy parkingów pokrywa fundusz pomocowy Unii Europejskiej (EFRR) tak, że udział budżetu gminy wynosi zaledwie 15 %.

Dotychczas poniesione wydatki w ramach projektu obejmujące koszty dokumentacji projektowej, analizy finansowej, promocji projektu i budowy dwóch wspomnianych parkingów to kwota w wysokości 1 608 063,27 PLN. Wnioskami o płatność na koniec roku 2018 rozliczono pomoc finansową w wysokości 1 363 878,76 PLN (85% kosztów kwalifikowanych).

 

W bieżącym, 2019 roku w ramach projektu budować będziemy kolejne parkingi : w centrum gminy oraz przy stacjach PKP w Goszczy i Zastowie.

 

 

 

 

 

Parking w Baranówce

Parking w Łuczycach

2020-01-14