Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Parkingi "parkuj i jedź" - kontynuacja

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska pełniącego funkcję Związku ZIT.

 Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit

Przy stacji PKP w Goszczy oraz w centrum gminy w Kocmyrzowie trwa  budowa parkingów „parkuj i jedź” w ramach projektu dofinansowanego z Unii Europejskiej. Będzie  można bezpiecznie pozostawić samochód i skorzystać z dalszej jazdy koleją czy transportem zbiorowym MPK czy linii BUS.

Zgodnie z dokumentacją projektową parkingi wyposażone będą w niezbędną infrastrukturę techniczną:

  • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, w tym dla osób z  niepełnosprawnością,
  • odwodnienie poprzez system paneli polipropylenowych,
  • oświetlenie  lampami energooszczędnymi LED,
  • system monitoringu wizyjnego,
  • stojaki rowerowe  wraz z zadaszeniem,
  • znakowane miejsca, przeznaczone do wysadzenia pasażera,
  • zorganizowaną zieleń, kosze na śmieci,
  • dojścia zapewniające komunikację wewnętrzną oraz oznakowanie poziome i pionowe,
  • tablice z regulaminem i informacją o przeznaczeniu parkingu wyłącznie dla osób przesiadających się na komunikację zbiorową.

Koszty budowy obu parkingów to kwota ogółem brutto 2 312 210 PLN/ nadzór inwestorski: 6 500 PLN

85 % kosztów budowy parkingów pokrywa fundusz pomocowy Unii Europejskiej (EFRR) tak, że udział  budżetu gminy wynosi zaledwie 15 %.

2020-01-14