Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dokonano odbioru budowy chodnika na odcinku 193 mb przy drodze powiatowej nr 2293 K w miejscowości Prusy.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, zabezpieczenie skarp oraz dokończenie kanalizacji deszczowej.

Zadanie było realizowane w ramach Inicjatyw Samorządowych, gdzie inwestorem był Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego. Wartość dofinansowania ze strony Gminy wyniosła 138 tys. zł, co stanowiło 60 % wartości całej inwestycji.

2019-10-28