Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Nowe chodniki przy drogach powiatowych

Nowe chodniki przy drogach powiatowych

 

Dojazdów:

wykonany został chodnik o długości 530 mb z odwodnieniem w chodniku i poszerzeniem jezdni do 5,5 m za kwotę 819 993,80 zł w tym: 491 996,28 zł z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, co stanowi 60% całości wydatkowanej kwoty oraz 327 997,52 zł z budżetu Powiatu Krakowskiego, co stanowi 40 % kosztów.

Uwaga! pozostały odcinek chodnika, aż do drogi wojewódzkiej 776 został zgłoszony do realizacji w 2019 r.

Łuczyce:

wykonany został chodnik na długości 230 mb z odwodnieniem w chodniku oraz korytkami po przeciwnej do chodnika stronie wraz z poszerzeniem jezdni do 5,5 m oraz nakładką asfaltową za kwotę 607 996,06 zł, w tym 364 797,64 z budżetu Gminy, co stanowi 60% wartości inwestycji. Pozostała część wydanych środków to środki pochodzące z budżetu Powiatu Krakowskiego.

Kocmyrzów:

Budowa chodnika przy drodze powiatowej jest w trakcie realizacji. Jeżeli pogoda na to pozwoli to powinna się zakończyć jeszcze w tym roku. Realizowana inwestycja to 500 mb chodnika z odwodnieniem i poszerzeniem jezdni do 5,5 m oraz peronem przystankowym na wysokości „Budrolu”. Koszt realizacji tej inwestycji to 815 015,20 zł w tym 489 009,12 zł (60%) stanowią środki z budżetu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, a 326 006,08 zł (40%) pochodzi z budżetu Powiatu Krakowskiego.

 

Uwaga! Wszystkie przedstawione powyżej inwestycje realizowane były lub są w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych.

2020-01-14