Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Modernizacja drogi powiatowej w Wilkowie

W dniu 24.07.2019 r. Komisja powołana przez Inwestora tj. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, dokonała odbioru robót pn. „Modernizacja drogi powiatowej poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego na drodze powiatowej nr 2160K w m. Wilków” na odcinku 2467 m.

Zadanie to realizowane było w ramach Inicjatyw Samorządowych, we współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z Powiatem Krakowskim.

Wartość zadania, zgodnie z podpisaną umową: 957 956,10 zł. Udział Gminy w kosztach realizowanego zadania wyniósł 40%, pozostałą kwotę pokrył budżet Powiatu Krakowskiego.

Roboty realizowane były przez Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe DROG-BUD Franciszek Fryc.

2019-07-25