Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

„Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” – zakończenie realizacji zadania.

Zakończone zostały prace związane z kompleksową modernizacją boiska sportowego o sztucznej nawierzchni w Dojazdowie.
W ramach zadania wykonano:

  • nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej pod istniejące urządzenia małej architektury,
  • modernizację nawierzchni boiska wraz z wytrasowaniem i pomalowaniem linii gry,
  • remont ogrodzenia boiska, montaż piłkochwytów i wymianę elementów urządzeń boiska do koszykówki i siatkówki.

Boisko oznakowano tablicą informacyjną.

Koszt realizacji wyniósł: 227 444,84 zł.

Przyznane dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach Projektu MIRS – to kwota 66 940,00 zł, która stanowi blisko 30% kosztu ogółem.

Aktualnie, zgodnie z Umową o udzieleniu pomocy finansowej sporządzamy sprawozdanie z realizacji zadania.

2021-12-29