Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kontynuacja budowy chodnika w Pietrzejowicach

W dniu 17 kwietnia 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentowanym przez: Witolda Kozłowskiego - Marszałka Województwa Małopolskiego, Łukasza Smółkę - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, a Gminą Kocmyrzów-Luborzyca reprezentowaną przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego odnośnie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa DW 776 odc. 050 km 1+196,0 – odc. 050 km 2+109.41; od 060 km 0+062,5 - odc. 060 km 0+785,90 oraz odc. 060 km 1+160,19 – odc. 060 1+890,80 polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem i przebudową zjazdów (etap II odc. 060 km 1+1363,43 – 1+541.50) - (kontynuacja budowanego chodnika w miejscowości Pietrzejowice).

Szacunkowy koszt zadania wynosi 400 tys. zł. ZDW w Krakowie uczestniczy w kosztach w/w inwestycji w wysokości do 50 % tj. kwota 200 tys. zł i Gmina Kocmyrzów- Luborzyca w wysokości 50 % tj. kwota 200 tys zł. Zadanie jest realizowanie w ramach IS (Inicjatywy Samorządowe).

W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania.

Przewidywany termin zrealizowania inwestycji - 31 sierpnia 2020 r.

2020-04-28