Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776

Dnia 17.06.2020 r. została podpisana umowa na PRZEBUDOWĘ DROGI 776 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW (w miejscowości Pietrzejowice) z Firmą Produkcyjno Handlowo Transportową TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej.

 

Przebudowa drogi prowadzona będzie na odcinku 060 km 1+363,43 – 060 km 1+541,50, w zakres prac wchodzą głównie:

- roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

- roboty rozbiórkowe nawierzchni w celu wykonania chodnika

- roboty ziemne

- roboty nawierzchniowe (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa)

- położenie nawierzchni chodnika

- umocnienie skarp i dna rowu

- wykonanie kanalizacji deszczowej

- montaż balustrady

- oznakowanie

 

Wartość umowy wynosi: 279 702 zł brutto.

 

Zadanie realizowane jest w ramach IS (Inicjatywy Samorządowe) na podstawie porozumienia z dnia 17 kwietnia 2020 r. pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Wójtem Gminy Kocmyrzów – Luborzyca.

Województwo Małopolskie uczestniczy w kosztach inwestycji w wysokości 50 % i Gmina Kocmyrzów-Luborzyca w wysokości 50 %.

 

Termin realizacji inwestycji: koniec sierpnia 2020 r.

2020-06-22