Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fundusz Sołecki: remont chodnika w Prusach

Zakończony został remont chodnika przy ulicy Niepodległości w miejscowości Prusy.

Zadanie realizowane było ze środków Funduszu Sołeckiego.

Zakres robót obejmował rozebranie istniejącej nawierzchni, wymianę obrzeży, uzupełnienie podbudowy, regulację studzienek oraz ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej.

2020-04-08