Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Dofinansowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Dojazdowie

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu pn.

„BUDOWA BUDYNKU KULTURY – ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DOJAZDOWIE”

W dniu 23 października 2018 roku została podpisana przez Wójta Gminy pana Marka Jamborskiego umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie realizacji Projektu pn. „Budowa budynku kultury – Świetlicy Wiejskiej w Dojazdowie” w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem realizacji Projektu jest „Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez budowę w miejscowości Dojazdów ogólnodostępnego obiektu pełniącego funkcję kulturalną dla zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej i podniesienia atrakcyjności obszaru gminy.”

Dzięki realizacji powyższej inwestycji, polegającej na budowie obiektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Dojazdów, mieszkańcy będą mieli stworzone warunki do wspólnego spędzania czasu poprzez uczestnictwo w odbywających się zajęciach, spotkaniach, zebraniach wiejskich, wydarzeniach kulturalnych. Poprzez połączenie funkcji edukacyjnych, kulturalnych i społecznych świetlica stanie się bazą integracji środowiska lokalnego.

Wartość dofinansowanie wynosi 500 000,00 zł.

Wizualizacja budynku kultury - świetlicy wiejskiej w Dojazdowie

2020-02-14