Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Chodnik przy drodze powiatowej w Dojazdowie

Zakończona została realizacja zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 2165, polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym" w miejscowości Dojazdów.

Zadanie to realizowane było przez Gminę Kocmyrzów-Luborzyca wspólnie z Powiatem Krakowskim w ramach Inicjatyw Samorządowych, na odcinku drogi długości 541 mb.

Całkowity koszt wykonania zadania to kwota 637 426,92 zł, a wkład finansowy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w realizację zadania wyniósł 347 662,64 zł.

2020-01-30