Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa szatni przy remizie OSP w Goszczy

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„Budowa szatni wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym przy remizie OSP w Goszczy” dobiegła końca.

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

 

Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową szatni przy remizie w Goszczy, które realizowane były przez LZS „Strażak Goszcza”. Termin zakończenia robót planowany wstępnie na koniec sierpnia 2018 r. został wydłużony z uwagi na konieczność przeniesienia szafy telekomunikacyjnej Przedsiębiorstwa Orange Polska S.A., której lokalizacja kolidowała z zaplanowaną inwestycją. Przeniesienie szafy w inne miejsce znacznie się opóźniło z przyczyn leżących po stronie wspomnianego Przedsiębiorstwa toteż pierwsze wykopy fundamentowe rozpoczęte zostały dopiero w maju 2018 r.

Koszt realizacji inwestycji finansowanej z pożyczki udzielonej z budżetu gminy – 474 486,22 zł; w tym nadzór inwestorski wyniósł 8 800 zł. Pozostaje do złożenia wniosek o płatność i refundacja ze środków Unii Europejskiej w przyznanej wysokości 276 000 zł.

 

 

2020-01-14