Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - zakończenie inwestycji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI BARANÓWKA POPRZEZ WYPOSAŻENIE W ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE”

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Na boisku sportowym w miejscowości Baranówka powstało kontenerowe zaplecze socjalne wraz z podstawowym wyposażeniem. Zagospodarowano również przyległy teren.

Z uwagi na znaczne ograniczenia w pracy administracji publicznej spowodowane wystąpieniem epidemii COVID – 19 aktualnie trwa procedura pozyskania decyzji na użytkowanie obiektu, w związku z czym wystąpiono do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o zmianę końcowego terminu realizacji projektu na koniec sierpnia 2020 roku.

 

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Gmina Aktywna+, wspierane finansowo z budżetu Gminy.

 

Koszt zadania: 242 986,84 PLN / z dofinansowaniem UE w wysokości 103 000 PLN.

 

2020-07-31