Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - kontynuacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

„ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTU I REKREACJI W MIEJSCOWOŚCI BARANÓWKA POPRZEZ WYPOSAŻENIE W ZAPLECZE SOCJALNO-SANITARNE”

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

W miejscowości Baranówka prowadzone są prace budowlane związane z zagospodarowaniem boiska sportowego i wyposażeniem w kontenerowe zaplecze socjalno-sanitane. Roboty polegają na budowie nowego szamba oraz wykopach i zbrojeniu pod fundament, na którym posadowiona zostanie szatnia kontenerowa. Beneficjentem pomocy unijnej jest Stowarzyszenie „Gmina Aktywna +” ze wsparciem merytorycznym i finansowym Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Zgodnie z umową z Wykonawcą zakończenie robót planowane jest w czerwcu 2020 r.

 

Koszt: 242 986,84 PLN /z dofinansowaniem UE w wysokości 103 000 PLN/. Środki finansowe na pokrycie wkładu własnego pochodzą z budżetu gminy.

 

2020-04-21