Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Trwają prace budowlane związane z realizacją budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie. Po wykonaniu wykopów rozpoczęły się prace szalunkowe i betonowanie fundamentów.

Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Trwa kolejny etap realizacji budowy budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie. Po wymurowaniu ścian i kominów oraz wykonaniu stropów żelbetowych, wykonawca przystąpił do budowy dachu. Inwestycja dofinansowana jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Inwestycja realizowana jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

2019-11-21