Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa świetlicy wiejskiej w Dojazdowie - kontynuacja

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dojazdowie kontynuowana jest w roku bieżącym i realizowana zgodnie z umową z Wykonawcą i harmonogramem rzeczowo-finansowym z terminem zakończenia robót do dnia 30 sierpnia 2020 roku.

Postęp prac obrazują zamieszczone poniżej fotografie. Inwestycja dofinansowana jest w wysokości 500 tys. zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania: „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Koszty inwestycji poniesione w roku 2019 zostały rozliczone z końcem ubiegłego roku z refundacją w wysokości 283 060 zł brutto. Wydatki w roku bieżącym, jako II etap realizacji zadania w kwocie 390 440,12 zł brutto zostaną objęte kolejnym wnioskiem o płatność i zrefundowane w wysokości 216 940 zł brutto.

Uzyskanie decyzji na użytkowanie obiektu wymaga zagospodarowania terenu przy świetlicy. Koszt zagospodarowania zostanie w całości poniesiony z budżetu gminy.

2020-06-01