Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Trwa budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Goszyce i Łuczyce.

 

Budowa sali gimnastycznej w Goszycach:

Z końcem czerwca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Goszycach. Po badaniach archeologicznych, przeprowadzono wycinkę drzew kolidujących z budową, rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wykonane zostały fundamenty.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem lipca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie Sali Gimnastycznej w Goszycach. Wykonane zostały fundamenty i płyta pod pomieszczeniem sali gimnastycznej i rozpoczęły się przygotowania do murowania ścian. W części socjalnej wykonywane są prace fundamentowe, zbrojenie słupów, szalowanie i betonowanie.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem września 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Goszycach. Wykonana została stalowa więźba dachowa nad pomieszczeniem sali gimnastycznej, wymurowane zostały ściany dwóch kondygnacji w części socjalnej, przygotowano szalowanie pod wykonanie stropu nad częścią socjalną.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem października 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Goszycach. Wykonana została stalowa więźba dachowa nad pomieszczeniem sali gimnastycznej, wykonano więźbę dachową nad częścią socjalną. Zostały również wykonane fundamenty oraz wymurowane ściany przewiązki łączącej szkołę podstawową z salą gimnastyczną.

Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Na budowie sali gimnastycznej w Goszycach po przerwie świątecznej ruszyły prace budowlane. Cały obiekt jest już przekryty dachem, zamontowana została zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa, trwają prace elewacyjne. Wewnątrz wykonywane są wylewki i tynki. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

 

 

Budowa sali gimnastycznej w Łuczycach:

Z końcem czerwca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Łuczycach. Po badaniach archeologicznych wykonywane były roboty rozbiórkowe sieci teletechnicznych kolidujących z budową, przeprowadzono wycinkę drzew, rozpoczęły się prace związane z uzbrojeniem terenu oraz wykonane zostały fundamenty.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem lipca 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie Sali Gimnastycznej w Łuczycach. Zostały wykonane fundamenty w zdecydowanej części obiektu oraz rozpoczęło się murowanie ścian parteru, zarówno sali gimnastycznej jak też części socjalnej.
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem września 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie Sali Gimnastycznej w Łuczycach. Zostały wymurowane ściany zarówno sali gimnastycznej, jak również dwie kondygnacje części socjalnej. Wykonany został wieniec i konstrukcja pomocnicza pod montaż więźby dachowej nad pomieszczeniem sali. Wylane zostały również stropy nad częścią socjalną
Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

Z końcem października 2019 r. zakończył się kolejny etap prac prowadzonych przy budowie sali gimnastycznej w Łuczycach. Realizowane są prace związane z budową dachu nad halą sportową oraz dachu nad częścią socjalną budynku.

Roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym.

 

 

Na budowie sali gimnastycznej w Łuczycach prace realizowane są zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Cały obiekt jest już przekryty dachem, zamontowana została również zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa, rozpoczęły się prace elewacyjne. Wewnątrz wykonywane są wylewki i tynki.

2020-01-14