Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa PSZOK-wyłonienie wykonawcy

Projekt pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki
do selektywnej zbiórki odpadów)”

W związku z zakończeniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z dojazdem i wyposażeniem (kontenery, pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów)” z dniem 19 grudnia 2018 r. została podpisana umowa zarówno z wykonawcą robót budowlanych, jak również inspektorem nadzoru. Koszt robót budowlanych po przetargu wyniósł 1 126 031,35 zł.

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami – ZIT. Przyznana kwota pomocy z Unii Europejskiej wynosi 568 991,93 zł.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zwiększenie efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

 

Poniżej załączamy mapę przedstawiającą lokalizację inwestycji oraz wizualizację PSZOK.

Pliki do pobrania:
2020-01-14