Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa parkingu w centrum Kocmyrzowa

Dnia 21.03.2019 r. została podpisana umowa na budowę parkingu typu ,,Parkuj i jedź” zlokalizowanego w centrum Kocmyrzowa.

Prace realizowane będą przez Firmę Drogową i budowlaną STRUZIK z Luborzycy (wartość umowy: 1 588 378,78 zł. brutto). Termin realizacji prac do 30.08.2019 r.

Zadanie objęte jest projektem dofinansowanym z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 obejmującym zakresem budowę pięciu parkingów : przy stacjach PKP i w centrum gminy. Pomoc finansowa UE – to 85 % kosztów projektu.

2020-01-14