Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Budowa chodnika w miejscowości Kocmyrzów - c.d.

Dnia 31.07.2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1267 K polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Kocmyrzów. Zadanie jest realizowane przez Gminę Kocmyrzów – Luborzyca na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Krakowskim. Zakres zadania obejmuje: wykonanie 626 mb chodnika na odcinku od km 0+500,00 – 1+126,00. Chodnik zostanie wykonany na istniejącym rowie przydrożnym.
Zakres przedmiotu zamówienia stanowią głównie:

  • roboty ziemne;
  • roboty nawierzchniowe (warstwa ścieralna, wiążąca, podbudowa);
  • położenie nawierzchni chodnika;
  • wykonanie kanalizacji deszczowej;
  • montaż znaków drogowych, barierki,
  • wycinka drzew;
  • wykonanie przejścia dla pieszych wraz z doświetleniem peronów przystanku transportu publicznego oraz niezbędnymi uzgodnieniami w tym zakresie.

Termin realizacji zadania: do 30.10.2020 r. Wartość zadania: 670 184,53 zł. brutto. Zadanie realizować będzie: Zakład Robót Drogowych i Budowlanych "DROGBUD” Paweł Nowakowski, Piotrkowice Małe 97, Koniusza.

2020-08-04