Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Fundusz Sołecki 2019 - wnioski realizowane w 2020 r.

Rada Gminy Kocmyrzów - Luborzyca podjęła uchwałę o wyodrębnieniu z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Pliki do pobrania:

 

Poniżej znajduje się tabela zawierająca listę zadań dla danego sołectwa jakie mają być realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego, zgodnie ze złożonym przez dane sołectwo wnioskiem do Wójta Gminy:

 

 

Lp.

Miejscowość

Lista zadań do realizacji w ramach środków z funduszu sołeckiego

Koszty zadania z wniosku

1.

Baranówka

 • zakup i montaż zjazdu linowego (tyrolka) na boisku

 • doposażenie istniejącego miejsca rekreacji (montaż urządzeń, ławek, doświetlenie terenu)

38 840,20 zł

2.

Czulice

 • zagospodarowanie ronda przy kościele – zamontowanie obrzeży

 • zagospodarowanie terenu przy starej szkole w Czulicach (stworzenie boiska do siatkówki z podłożem z piasku)

26 838,58 zł

3.

Dojazdów

 • budowa placu zabaw (zakup urządzeń)

38 840,20 zł

4.

Głęboka

 • przygotowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci i młodzieży

22 200,00 zł

5.

Goszcza

 • wykonanie placu zabaw, siłowni zewnętrznej, strefy relaksu w centrum wsi

 • zakup dwóch kompletów umundurowania bojowego dla OSP Goszcza

 • organizacja dożynek wiejskich w 2020 r.

31 700,00 zł

6.

Goszyce

 • budowa chodnika za budynkiem remizy OSP

 • wykonanie bezpiecznego przejścia z boiska sportowego do opisanego wyżej chodnika, przez odpowiednie ukształtowanie i utwardzenie terenu

 • położenie kostki brukowej na istniejącej ścieżce i pod dwiema ławkami na placu zabaw

30 379,00 zł

7.

Karniów

 • remont zabytkowego, bojowego wozu strażackiego do zaprzęgu konnego

 • modernizacja i rozbudowa ogrodzenia wokół remizy OSP Karniów

30 178,84 zł

8.

Kocmyrzów

 • zagospodarowanie ogrodu przy budynku wiejskim (budowa altany, zakup stołów i ławek do altany, zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej)

38 840,20 zł

9.

Krzysztoforzyce

 • stworzenie terenu rekreacyjno-sportowego: opracowanie uproszczonej dokumentacji projektowej do zgłoszenia wraz z wcześniejszym opracowaniem mapy do celów projektowych, wykonanie pumptrucku

36 537,00 zł

10.

Luborzyca

 • zagospodarowanie terenu wokół boiska przy SP Kocmyrzów I w Luborzycy poprzez zbudowanie drewnianej altany ze stołem i ławkami, doposażenie placu zabaw w piramidę oraz w ławki i kosze na śmieci

38 742,82 zł

11.

Łososkowice

 • montaż solarnych lamp oświetlenia ulicznego drogi gminnej od pętli autobusowej linii 202 w kierunku Zalipia

14 500,00 zł

12.

Łuczyce

 • trasa rekreacyjna

 • monitoring OSP i LKS "Kosynierzy"

 • utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej

38 138,61 zł

13.

Maciejowice

 • budowa ogrodzenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej

 • zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i siłowni zewnętrznej

 • utwardzenie terenu pod dwoma urządzeniami siłowni zewnętrznej

28 935,70 zł

14.

Marszowice

 • budowa placu zabaw i miejsca rekreacji dla mieszkańców (opracowanie dokumentacji projektowej, przygotowanie terenu wraz z odwodnieniem, uruchomienie studni do celów ogrodowych, utwardzenie terenu pod alejki, parking)

 • zakup wykaszarki

20 546,47 zł

15.

Pietrzejowice

 • zakup materiałów i wyposażenia dla sołectwa (stojaki na rowery przy szkole podstawowej, tablice informacyjne drewniane, rolety wewnętrzne do okien świetlicy wiejskiej, laptop, drukarka, projektor 4K do świetlicy wiejskiej, ławka wraz z koszem na śmieci)

 • organizacja imprezy promocyjno-integracyjnej mieszkańców "Truskawka Łączy"

 • zakup luster drogowych i lampy solarnej przy drodze gminnej

22 650,00 zł

16.

Prusy

 • remont części chodnika w Prusach przy ul. Niepodległości od skrzyżowania z ul. Miętową w kierunku skrzyżowania z drogą powiatową na Zastów na odcinku o długości 98 m

38 015,64 zł

17.

Rawałowice

 • budowa placu zabaw (zakup urządzeń)

21 012,55 zł

18.

Sadowie

 • opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej na budowę nowego odcinka linii oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - ul. Widokowa

 • opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej związanej z montażem linii oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej – ul. Widokowa

 • montaż 2 lamp solarnych przy drodze - ul. Jesionowa

17 500,00 zł

19.

Skrzeszowice

 • zakup stroju krakowskiego, podgrzewacza, samowarów, termosów dla KGW Skrzeszowice

 • zakup zeszytów nutowych dla orkiestry dętej Skrzeszowianka oraz remont instrumentów

 • wyposażenie remizy OSP: zakup 2 sztuk klimatyzatorów, stolika i 4 stołeczków, tablicy magnetycznej dla maluchów, projektora, ekranu projekcyjnego, stojaka na rowery

 • zakup altanki ze stolikiem

 • poprawa estetyki centrum sołectwa przy remizie OSP, zakup 4 szt. ławek, zakup 4 szt. donic/kwietników szt. 4, zakup krzewów ozdobnych i drzewek na pniu

 • piknik integracyjny w Skrzeszowicach

 • zakup 2 szt. lamp solarnych przy drodze gminnej w Moczyłkach

 • zakup bramki treningowej na boisko w Skrzeszowicach

27 500,00 zł

20.

Sulechów

 • zorganizowanie ogródka "jordanowskiego" dla dzieci (ogrodzenie oraz wyposażenie placu zabaw)

 • zakup kosy spalinowej

27 421,18 zł

21.

Wiktorowice

 • zakup nieruchomości

18 992,86 zł

22.

Wilków

 • oświetlenie odcinka drogi nr 265/1

 • instalacja systemu telewizji dozorowej (monitoringu) placu zabaw i terenu stawu oraz kamery bezprzewodowej /mobilnej do obserwacji nielegalnych wysypisk śmieci

28 858,27 zł

23.

Wola Luborzycka

 • instalacja 2 lamp oświetleniowych

 • odnowa i remont 2 krzyży przydrożnych

 • wykonanie barierki na przystanku MPK z rur

19 573,00 zł

24.

Wysiołek Luborzycki

 • zagospodarowanie zielenią terenu pętli autobusowej oraz terenu obok krzyża umieszczonego na głazie

 • monitoring pętli autobusowej

 • montaż ławek w parku lipowym i poprawa istniejących urządzeń

31 692,70 zł

25.

Zastów

 • oświetlenie drogi gminnej

 • nagłośnienie świetlicy wiejskiej

 • zakup naczyń kuchennych - doposażenie świetlicy wiejskiej

 • zakup urządzeń monitorujących budynek świetlicy, boiska sportowego oraz otoczenia

32 000,00 zł

 

 

2020-02-12