Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Skrzeszowicach 22.09.2019 r.

Sołtys wsi Skrzeszowice zawiadamia, że w dniu 22.09.2019 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Skrzeszowicach odbędzie się zebranie wiejskie.

W programie:
1. Fundusz sołecki.
2. Zgłoszenie zadań do budżetu na rok 2020.
3. Zmiana proponowanych nazw ulic.
4. Problem związany z dostępnością komunikacji MPK, linii 202.
5. Sprawy bieżące.

Sołtys Mariusz Wąsowicz

W przypadku mniejszej, niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji /tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa/, zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

2019-09-16