Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Pietrzejowice 12.09.2021 r.

Zapraszamy Mieszkańców Pietrzejowic na zebranie wiejskie, które odbędzie się 12 września 2021 r. o godz. 11:00 w świetlicy wiejskiej przy szkole podstawowej w Pietrzejowicach.

Porządek obrad:
1. Fundusz sołecki na 2022 r.
2.Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego na 2022 r.
3. Sprawy bieżące.

 

Serdecznie zapraszamy
Sołtys Joanna Wieczorek i Rada Sołecka

2021-09-03