Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie sołectwa Karniów 12.09.2021 r.

Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 12.09.2021 r. (niedziela) o godz. 16.00 w budynku Remizy OSP w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie.

 

Plan zebrania:
1. Fundusz sołecki na 2022 r.
2. Sprawy bieżące.

W przypadku mniejszej niż określona w Statucie Sołectwa frekwencji (tj. 1/10 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa), zebranie w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu po upływie 15 minut.

Dla prawomocności uchwał podjętych w drugim terminie zebrania wiejskiego, wyznaczonego 15 minut po pierwszym terminie, niezbędna jest obecność co najmniej 1/20 uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa.

W związku z trwającą pandemią COVID-19, podczas zebrania obowiązują aktualne środki bezpieczeństwa.

Sołtys
Helena Żuwała

2021-09-06