Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie Wiejskie wsi Kocmyrzów w dniu 27.11.2022

Zebranie Wiejskie

Porządek obrad:


1.Informacja na temat planowanych inwestycji


2.Realizacja Funduszu Sołeckiego 2022

3.Informacje na temat MPK , wnioski mieszkańców


4. Sprawy bieżące, wolne wnioski Zebranie odbędzie się 27 listopada 2022r. o godzinie 16.00 w budynku Gminnym Klubu Seniora w Kocmyrzowie ul. Centralna 115


Zachęcamy do licznego uczestnictwa.

Sołtys wsi
Magdalena Tańska2022-11-18