Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Zebranie wiejskie w Woli Luborzyckiej 17.09.2020 r.

Sołtys wsi Wola Luborzycka zawiadamia, że w dniu 17.09.2020 r. o godzinie 18.00 (u Sołtysa) odbędzie się zebranie wiejskie.

Porządek obrad:
1. Podjęcie uchwały w sprawie Funduszu Sołeckiego na 2021 rok
2. Podjęcie uchwały w sprawie nazw ulic.
3. Sprawy bieżące.

Obecnych na zebraniu obowiązują maseczki zasłaniające usta i nos.

2020-09-07