Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Informacja o posiedzeniu Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska w dniu 25.05.2021 r.

Przewodniczący Komisji Ładu, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska informuje, że w dniu 25 maja 2021 r. o godz. 9.00 odbędzie się w trybie zdalnym posiedzenie Komisji.

Proponowany porządek obrad:
1.Zapoznanie się z propozycjami zmian Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie.
2.Analiza sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020.
3.Sprawy bieżące.

2021-05-24