Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Umowa na bieżące remonty dróg gminnych

Dnia 27.03.2020 r. została podpisana umowa na bieżące remonty dróg gminnych. Wykonawcą jest Paweł Nowakowski Zakład Robót Drogowych i Budowlanych „DROGBUD” z Koniuszy.
W zakres prac wchodzą:

  • roboty ziemne: zebranie poboczy, odtworzenie rowów, korytowanie,
  • nawierzchnie: uzupełnienie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych, dodatkowe wzmocnienie nawierzchni kruszywem, położenie kostki brukowej,
  • odwodnienie: wykonanie zjazdów poprzez montaż rur, wykonanie ścianek czołowych, utwardzenie nawierzchni zjazdów, umocnienie dna i skarp rowów elementami prefabrykowanymi.

Wartość umowy wynosi: 170 908,50 zł brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2020 r.

2020-03-31