Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Projekt pn „Budowa parkingów „parkuj i jedź”….. – w trakcie realizacji - c.d.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski; Poddziałanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – zit

Dobiega końca budowa parkingu typu „parkuj i jedź” przy peronie PKP w Baranówce. Blisko 90 % zakresu robót objętych umową z Wykonawcą mamy już za sobą. Natomiast w Łuczycach zaangażowanie robót szacuje się na ok. 40 %.
Pogoda sprzyja więc nie ma zagrożenia wydłużenia umownego terminu realizacji parkingów.
Jak już wcześniej informowaliśmy w ramach dofinansowania projektu, obejmującego swoim zakresem budowane parkingi w Baranówce i Łuczycach, jak również zaplanowane do realizacji w roku 2019 tj. w Goszczy, Zastowie i w centrum gminy, 85 % kosztów budowy pokrytych zostanie z funduszu pomocowego Unii Europejskiej (EFRR) tak, że udział budżetu gminy wynosi 15 %.

Projekt realizowany w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, którego jesteśmy członkiem od czerwca 2014 roku. Stowarzyszenie pełni funkcję Związku ZIT, a jego zadaniem jest wdrażanie projektów w Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym.

2020-01-14