Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2020-11-23
Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy jest dokumentem określającym kierunki i obszary rozwoju Gminy, jakie stawiać będą przed sobą władze lokalne przez najbliższe kilka lat. Strategia stanowi całościową koncepcję zarządzania rozwojem Gminy i jest elementem dopełniającym funkcjonowanie i zrównoważony rozwój danego obszaru.
Zobacz więcej »
2020-10-19
Informacja na temat pracy Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W związku z wprowadzeniem strefy czerwonej w Powiecie Krakowskim oraz kolejnymi przypadkami obowiązkowej kwarantanny dla pracowników Urzędu Gminy, od 19 października 2020 r. do odwołania wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania Urzędu Gminy oraz podległych jednostek.
Zobacz więcej »
2020-11-04
Nowe zasady bezpieczeństwa
Nowe kroki w walce z koronawirusem - nowe zasady bezpieczeństwa od 7 listopada 2020 r.
Zobacz więcej »
2020-11-21
2 etapy w walce z COVID-19
Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/koronawirus/100-dni-solidarnosci-w-walce-z-covid-19
Zobacz więcej »
2020-11-27
Zimowe utrzymanie dróg sezon - 2020/2021
Wykaz firm odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca w sezonie 2020/2021.
Zobacz więcej »
2020-11-26
Przypomnienie o Spisie Rolnym
Szanowni Rolnicy! Przypominamy, że 30 listopada 2020 r. mija termin dokonania obowiązkowego Spisu Rolnego. Spisu Rolnego można dokonać poprzez: Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl/ Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 Dodatkowo na terenie naszej Gminy pracuje 4 rachmistrzów, którzy pozostają do Państwa dyspozycji do poniedziałku 30.11.2020 r. Z rachmistrzem można skontaktować się telefonicznie, lub umówić na wizytę bezpośrednio w gospodarstwie. Tożsamość rachmistrzów jak również wszelkie informacje związane z spisem rolnym można uzyskać dzwoniąc do Gminnego Biura Spisowego pod nr 12/ 387 22 62. Przypominamy, że wzięcie udziału w Powszechnym Spisie Rolnym jest dla wszystkich rolników obowiązkowe, a za niewywiązanie się z tego obowiązku grożą kary. Na dzień dzisiejszy spisało się około 88% gospodarstw rolnych z terenu naszej gminy.
Zobacz więcej »
2020-11-26
I stopień zanieczyszczenia powietrza 26.11.2020
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 26.11.2020 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-11-25
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.11.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2020-11-19
Program Wspieraj Seniora
Przed zakażeniem koronawirusem powinny być szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Zobacz więcej »
2020-11-25
I stopień zanieczyszczenia powietrza 25.11.2020
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 25.11.2020 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Kampania społeczna „BIAŁA WSTĄŻKA”
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zorganizowana zostanie po raz pierwszy w naszej gminie kampania społeczna „BIAŁA WSTĄŻKA”. Kampania potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2020 roku i będzie symbolem sprzeciwu wobec przemocy mężczyzn względem kobiet. Idea „Białej Wstążki” to nie tylko symbol sprzeciwu wobec przemocy, ale także zobowiązanie, że nie stosujemy przemocy, nie akceptujemy jej i nie milczymy na jej temat. W ramach kampanii zostaną rozpowszechnione plakaty promujące oraz materiały edukacyjne dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także informatory dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc. Można będzie też skorzystać z konsultacji telefonicznej z pracownikami socjalnymi GOPS (pod nr tel. 12 387 11 10) Symboliczne „Białe Wstążki” można otrzymać w siedzibie GOPS. Zostaną też rozprowadzone przez pracowników socjalnych wśród mieszkańców gminy. Projekt realizowany jest przez GOPS w ramach Projektu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2020.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Renowacja kapliczki w Baranówce zakończona
Zakończone zostały kompleksowe prace renowacyjne przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce, ufundowanej w 1864 roku i usytuowanej na terenie znajdującego się w tej miejscowości zespołu dworskiego. Całkowity koszt rewitalizacji to kwota 33 610,70 zł., a pozyskane wsparcie finansowe na realizację tego zadania w ramach konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2020”, wyniosło 15 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Fundusz Sołecki: remont ogrodzenia przy OSP Karniów
Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Karniowie o długości około 130 mb”. Zadanie to realizowanie było w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Karniów na rok 2020, a jego koszt to kwota 24 932,10 zł brutto. Wykonawcą robót była firma: Systemy Ogrodzeniowe „SARLEY” Marcin Sarlej.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Remont kapliczki w Krzysztoforzycach
Zakończyły się prace remontowe przy zabytkowej kapliczce przydrożnej w miejscowości Krzysztoforzyce. Łączny koszt wykonanych prac to kwota 17 999,33 zł brutto. Odrestaurowana kapliczka, mająca formę krzyża przydrożnego, to ważny element historycznego dziedzictwa Krzysztoforzyc. Jej fundatorem był w latach pięćdziesiątych XIX wieku Piotr Michałowski, ówczesny właściciel majątku ziemskiego znajdującego się w tej miejscowości, a przede wszystkim jeden z najsłynniejszych polskich malarzy.
Zobacz więcej »
2020-11-20
Program "Czyste Powietrze" - zaświadczenia dla osób fizycznych
Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych. Celem wydania zaświadczenia jest potwierdzenie przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”. W Gminie Kocmyrzów – Luborzyca zaświadczenia są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacje dot. zaświadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 12 387 11 71.
Zobacz więcej »
2020-11-19
Informacja Urzędu Skarbowego w Proszowicach
Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Proszowicach zamieszczamy informację dotyczącą umawiania/rejestracji wizyt w Urzędzie Skarbowym.
Zobacz więcej »
2020-11-16
Ogłoszenie - pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego
Wójt Gminy Kocmyrzów – Luborzyca ogłasza pierwszy ofertowy nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego. Przedmiotem przetargu jest Traktor M145-97TC do koszenia trawy. Rok produkcji 2015. Cena wywoławcza sprzedaży traktora wynosi 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). Szczegółowe informacje w sprawie przetargu znajdują się w załączniku do pobrania poniżej.
Zobacz więcej »
2020-11-10
Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu - Marszowice
Zamieszczamy wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do najmu w miejscowości Marszowice.
Zobacz więcej »
2020-11-10
Wprowadzenie nazw ulic w miejscowości Zastów
W związku z wolą Mieszkańców wsi Zastów oraz w myśl podjętej uchwały sołectwa Zastów w sprawie wprowadzenia nazw ulic, Gmina Kocmyrzów - Luborzyca przystąpiła do prac wprowadzających nazwy ulic w miejscowości Zastów. Wobec powyższego Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zamieszcza projekt ulic do konsultacji przez Mieszkańców na okres 10 dni. Wszelkie uwagi, sugestie proszę kierować na adres: akozlowska@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl
Zobacz więcej »
2020-11-02
Nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. technicznych
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie-Luborzycy, ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca: Inspektor ds. technicznych.
Zobacz więcej »
2020-10-19
Informacja o odwołaniu przetargu
Informacja o odwołaniu przetargu na sprzedaż traktora, wyznaczonego na dzień 20.10.2020 r. na godz. 9.00
Zobacz więcej »
2020-10-09
Nowe nabory na stanowiska urzędnicze
Na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kocmyrzów - Luborzyca pojawiły się nowe ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze.
Zobacz więcej »
2020-09-28
Ogłoszenie Wójta Gminy o sprzedaży środka trwałego
Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż środka trwałego.
Zobacz więcej »
2020-09-21
Zebranie - Krzysztoforzyce 27.09.2020 r.
Zawiadamiam mieszkańców wsi Krzysztoforzyce, że zebranie na temat funduszu sołeckiego na rok 2021 odbędzie się w niedzielę tj. 27.09.2020 r. o godz. 16.00 w świetlicy.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2020-11-25
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.11.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie rocznego Programu współpracy Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 4. Określenie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy na lata 2021-2030. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Programu ”Wspieraj Seniora” na rok 2020. 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Zastów. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/132/2020 z dnia 28.04.2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 8. Wyrażenie zgody dla Wójta Gminy Kocmyrzów Luborzyca o wystąpienie z wnioskiem o skomunalizowanie działki nr 282 obręb Prusy. 9. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi i wniosku. 10. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-10-29
XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W środę 28 października 2020 roku odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca. Ze względu na trwającą w naszym kraju pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i obowiązujące w związku z tym ograniczenia została ona przeprowadzona w trybie zdalnym.
Zobacz więcej »
2020-10-22
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 28.10.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 28 października 2020 r. /środa/ o godz. 15.00 odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVIII Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok szkolny 2019/2020. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Kocmyrzów I. 5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic. 6. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany naprawczej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 8. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych. 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 10. Udzielenie dotacji dla jednostki OSP. 11. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 12. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-09-08
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 7 września 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2020-09-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 07.09.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 7 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zielonki na realizację zadania publicznego w zakresie kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Kraków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych. 6. Podjęcie rezolucji w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz jakości transportu kolejowego. 7. Wyrażenie woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K – budowa chodnika w Łuczycach". 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Renowacja kapliczki w Baranówce zakończona
Zakończone zostały kompleksowe prace renowacyjne przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce, ufundowanej w 1864 roku i usytuowanej na terenie znajdującego się w tej miejscowości zespołu dworskiego. Całkowity koszt rewitalizacji to kwota 33 610,70 zł., a pozyskane wsparcie finansowe na realizację tego zadania w ramach konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2020”, wyniosło 15 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Fundusz Sołecki: remont ogrodzenia przy OSP Karniów
Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Karniowie o długości około 130 mb”. Zadanie to realizowanie było w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Karniów na rok 2020, a jego koszt to kwota 24 932,10 zł brutto. Wykonawcą robót była firma: Systemy Ogrodzeniowe „SARLEY” Marcin Sarlej.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Remont kapliczki w Krzysztoforzycach
Zakończyły się prace remontowe przy zabytkowej kapliczce przydrożnej w miejscowości Krzysztoforzyce. Łączny koszt wykonanych prac to kwota 17 999,33 zł brutto. Odrestaurowana kapliczka, mająca formę krzyża przydrożnego, to ważny element historycznego dziedzictwa Krzysztoforzyc. Jej fundatorem był w latach pięćdziesiątych XIX wieku Piotr Michałowski, ówczesny właściciel majątku ziemskiego znajdującego się w tej miejscowości, a przede wszystkim jeden z najsłynniejszych polskich malarzy.
Zobacz więcej »
2020-10-27
Prace renowacyjne na boisku w Łuczycach
Trwają prace związane z modernizacją boiska sportowego w Łuczycach w ramach Projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS” w 2020 r. W ramach działań tego etapu została przeprowadzona renowacja nawierzchni trawiastej (wyrównanie, wysiew i uzupełnienie mieszanką traw). Po obwodzie boiska wkopano siatkę przeciw kretom, co w przyszłości zapobiegnie powstawaniu muld i kretowin. Wykonano miejscowo naprawę ogrodzenia. W kolejnym etapie wymienione zostaną mocno zniszczone trybuny i wiaty dla zawodników. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy Łuczyc i okolicznych miejscowości zyskają odnowiony obiekt sportowo-rekreacyjny, który umożliwi realizację pasji sportowych, poprawę kondycji fizycznej oraz integrację różnych grup społecznych. Umowa o udzielenie pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska sportowego w Łuczycach polegająca na renowacji nawierzchni trawiastej, wymianie i montażu wyposażenia” została podpisana z Województwem Małopolskim w dniu 18.09.2020 r. Całkowita wartość zadania: 134 973,66 zł., kwota dofinansowania: 63 840,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-10-22
Parking typu „Parkuj i jedź” w Goszczy
Kończą się prace związane z budową parkingu typu „Parkuj i jedź” w miejscowości Goszcza przy stacji kolejowej. Nawierzchnia parkingu, drogi dojazdowe i miejsca postojowe zostały wykonane z kostki brukowej. Na terenie parkingu możliwy będzie postój 44 samochodów osobowych, w tym 3 stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Zamontowano wiatę wraz z stojakami na rowery. Oświetlenie wykonano w postaci wolnostojących lamp ulicznych z energooszczędnymi źródłami światła typu LED, zostały zamontowane również kamery do monitorowania obiektu.
Zobacz więcej »
2020-10-20
Budowa chodnika w Kocmyrzowie
Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1267K w miejscowości Kocmyrzów”. Zadanie to realizowane jest w ramach tzw. Inicjatyw Samorządowych wraz z Powiatem Krakowskim. Rzeczowy zakres robót obejmuje budowę 1200 mb chodnika. Przewidywany koszt całkowity inwestycji to kwota 1 166 192,00 PLN (brutto), w tym wkład środków z budżetu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca to 699 715,00 PLN (brutto). W ramach wykonywanej inwestycji, poza budową chodnika wraz z odwodnieniem, zostaną wykonane perony autobusowe oraz przejście dla pieszych, które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie doświetlone.
Zobacz więcej »
2020-10-13
Remont dróg powiatowych w Czulicach i Goszczy
W dniu 13.10.2020 r. odbyło się spotkanie w terenie, podczas którego dokonano przekazania dróg przez Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego wykonawcy Firmie PRODiM Oskar Niezabitowski, celem wykonania robót drogowych.
Zobacz więcej »
2020-10-08
Uroczyste przekazanie sztandaru i otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Goszycach
W czwartek 8 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Goszycach odbyła się podwójna uroczystość: uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz poświęcenie i przekazanie sztandaru Szkole.
Zobacz więcej »
2020-10-07
Sala gimnastyczna w Goszycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Goszycach.
Zobacz więcej »
2020-09-16
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Łuczycach
W środę 16 września 2020 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Łuczyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
Zobacz więcej »
2020-09-15
Dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Karniowie
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzyca znalazła się na liście podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Sala gimnastyczna w Łuczycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2020-11-06
Konkurs "Aktywni rolnicy w Małopolsce"
Na prośbę Wojewódzkiego Biura Spisowego w Krakowie zamieszczamy informację na temat organizowanego konkursu "Aktywni rolnicy w Małopolsce". Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin do pobrania poniżej. Zachęcamy do udziału !
Zobacz więcej »
2020-10-15
Powszechny Spis Rolny - przypomnienie
Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca informuje, że od dnia 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie całego kraju prowadzony jest Powszechny Spis Rolny w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Konkurs "Piłka w grze"
Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie, zaś gminy do promowania konkursu i samospisu internetowego.
Zobacz więcej »
2020-09-01
Newsletter spisowy
W dniu 01.09.2020 r. na terenie całej Polski rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. W załączeniu zamieszczamy newsletter spisowy, w którym zawarte zostały podstawowe informacje o spisie rolnym.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Nabór na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
Zobacz więcej »
2020-06-15
Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zobacz więcej »
2020-06-19
Powszechny Spis Rolny 2020- najważniejsze informacje
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Zobacz więcej »
2020-11-27