Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2019-08-23
Braki wody w dniu 26.08.2019 - Krzysztoforzyce
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kocmyrzowie - Luborzycy uprzejmie informuje Odbiorców, iż w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 26.08.2019 r. (poniedziałek) mogą występować braki w dostawie wody lub spadki ciśnienia w godz. od 8:00 do 15:00 w miejscowości Krzysztoforzyce.
Zobacz więcej »
2019-08-21
Fundusz Sołecki - informacje
W związku z wyrażeniem zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, informujemy, że w zakresie każdego sołectwa do dnia 30 września 2019 r. sołtys winien złożyć do Wójta Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wniosek sołectwa, celem uwzględnienia go w projekcie budżetu
Zobacz więcej »
2019-08-16
Mobilny Punkt Informacyjny - konsultacje dla mieszkańców
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego oraz Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zapraszają Mieszkańców Gminy na konsultacje z tematyki pozyskiwania funduszy europejskich.
Zobacz więcej »
2019-08-07
Seniorze, Dom Aktywnego Seniora czeka na Ciebie !
Seniorze, spędzasz samotnie czas w domu? Rodzina wychodzi do pracy a Ty masz nadmiar czasu wolnego? A może mieszkasz samotnie a chciałbyś poznać nowych ludzi, mieć z kim porozmawiać czy oddać się pasji na którą nigdy wcześniej nie wystarczało Ci czasu? Zapisz się na zajęcia Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach .
Zobacz więcej »
2019-07-17
E-usługi w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej działań Urzędu Gminy, dzięki czemu planowany projekt ich informatyzacji będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.
Zobacz więcej »
2019-07-29
Zwrot podatku akcyzowego
Wszystkim producentom rolnym przypominamy o możliwości złożenia wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Zobacz więcej »
2019-07-18
Bezpłatne badania tarczycy
W dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w sali obrad (II piętro), będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych badań tarczycy. Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 25 lat.
Zobacz więcej »
2019-06-19
Inwentaryzacja źródeł ciepła
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca informuje o rozpoczęciu kolejnego etapu inwentaryzacji źródeł ciepła w budynkach. Do tej pory udało się zabrać i przetworzyć dane z ok. 1200 ankiet. Aby, przyspieszyć gromadzenie informacji, od połowy maja 2019 r., ruszą w teren upoważnieni przez Wójta Gminy ankieterzy.
Zobacz więcej »
2019-08-23
Pietrzejowice - zebranie wiejskie
Sołtys wsi Pietrzejowice zawiadamia, że w dniu 31.08.2019 r. (sobota) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-23
Wilków - zebranie wiejskie
Sołtys wsi Wilków zawiadamia, że w dniu 01.09.2019 r. (niedziela) o godz. 11.00 w budynku wiejskim odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-22
Informacja w sprawie planowanych naborów wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje prawdopodobnie jesienią 2019 r. organizację jeszcze dwóch naborów na projekty grantowe.
Zobacz więcej »
2019-08-22
Zebranie wiejskie w Sadowiu
Sołtys wsi Sadowie zawiadamia, że w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 19.30 w Remizie OSP w Goszczy odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-23
Pietrzejowice - zebranie wiejskie
Sołtys wsi Pietrzejowice zawiadamia, że w dniu 31.08.2019 r. (sobota) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Pietrzejowicach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-23
Wilków - zebranie wiejskie
Sołtys wsi Wilków zawiadamia, że w dniu 01.09.2019 r. (niedziela) o godz. 11.00 w budynku wiejskim odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-22
Zebranie wiejskie w Sadowiu
Sołtys wsi Sadowie zawiadamia, że w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 19.30 w Remizie OSP w Goszczy odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-22
Zebranie wiejskie w Łuczycach
Sołtys wsi Łuczyce zawiadamia, że w dniu 08.09.2019 r. (niedziela) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej w Łuczycach (II piętro) odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-22
Zebranie wiejskie w Luborzycy
Sołtys wsi Luborzyca zawiadamia, że w dniu 30.08.2019 r. (piątek) o godz. 18.00 w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (II piętro) odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-20
Zebranie wiejskie w Kocmyrzowie
Sołtys Wsi Kocmyrzów zawiadamia, że w dniu 25.08.2019 r. (niedziela) o godz. 17.00 w świetlicy w Kocmyrzowie odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-20
Zebranie wiejskie w Skrzeszowicach
Sołtys wsi Skrzeszowice zawiadamia, że w dniu 24.08.2019 r. (sobota) o godz. 17.00 w Remizie OSP w Skrzeszowicach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-08-19
Zebranie wiejskie - Marszowice
Sołtys wsi Marszowice zawiadamia, że w dniu 08.09.2019 r. (niedziela) o godz. 16.00 w OSP Marszowice odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2019-08-15
X Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
14 sierpnia 2019 roku odbyło się posiedzenie X Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której obok radnych, sołtysów i mieszkańców gminy udział wzięli także Goście w osobach Dyrektora Szpitala w Proszowicach dr n. med. Grzegorza Gałuszki oraz pełnomocnika Dyrektora Szpitala ds. POZ pani Justyny Miłek.
Zobacz więcej »
2019-08-08
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.08.2019 r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. o godz.9.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się X Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-06-12
IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W dniu 10 czerwca 2019 roku w sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się IX Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Rozpoczęła się ona od realizacji czynności formalno – prawnych czyli zatwierdzenia protokołu z poprzedniej Sesji Rady.
Zobacz więcej »
2019-06-05
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 10.06.2019 r.
Zawiadamiam, że w dniu 10 czerwca 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się IX Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-06-03
VIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Dnia 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca odbyła się VIII Sesja Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2019-05-31
Wybory ławników na kadencję 2020-2023
W dniu 31 grudnia 2019 roku upływa czteroletnia kadencja ławników, w związku z tym, Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie zwrócił się do Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z prośbą o dokonanie wyboru ławników.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-05-17
II Sesja Gminnej Rady Seniorów
Dnia 16 maja 2019 r. na sali obrad Urzędu Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się II Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-05-10
Zawiadomienie II Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się II Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-28
I Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 27 lutego 2019 r. odbyła się I Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-28
Zawiadomienie I Sesja Gminnej Rady Seniorów
Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się I inauguracyjna Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-02-12
Skład Gminnej Rady Seniorów
Uprzejmie informujemy, że do składu Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca poszczególne sołectwa wskazały następujących Przedstawicieli
Zobacz więcej »
2019-08-23
Termomodernizacja budynków - II etap inwestycji zakończony
Zakończył się II etap inwestycji związanej z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Poprawa efektywności energetycznej dotyczyła budynków: świetlicy wiejskiej w Zastowie, remizy OSP Łuczyce, remizy OSP Goszcza.
Zobacz więcej »
2019-08-22
Doposażenie miejsc rekreacji w urządzenia siłowe
Dobiegł końca Projekt, którego Beneficjentem był LZS „Strażak” Goszcza, polegający na doposażeniu istniejących miejsc rekreacji (placów zabaw dla dzieci, boisk sportowych/treningowych) w zewnętrzne urządzenia siłowe w miejscowościach: Baranówka, Dojazdów, Goszyce, Krzysztoforzyce oraz Łuczyce.
Zobacz więcej »
2019-08-09
Zakończono prace w Domu Aktywnego Seniora
Zakończono prace stanowiące zadanie gminy w ramach projektu partnerskiego związanego z utworzeniem Domu Aktywnego Seniora w Łososkowicach, gmina Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-08-07
Modernizacja boiska sportowego w Luborzycy w trakcie realizacji
Zadanie współfinansowane przez Województwo Małopolskie w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa – MIRS”. Trwa realizacja inwestycji dot. modernizacji ogólnodostępnego boiska sportowego w Luborzycy położonego w niedalekim sąsiedztwie kompleksu edukacyjnego.
Zobacz więcej »
2019-07-25
Modernizacja drogi powiatowej w Wilkowie
W dniu 24.07.2019 r. Komisja powołana przez Inwestora tj. Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, dokonała odbioru robót pn. „Modernizacja drogi powiatowej poprzez wykonanie nakładki (odtworzenie warstw jezdnych) z betonu asfaltowego na drodze powiatowej nr 2160K w m. Wilków” na odcinku 2467 m.
Zobacz więcej »
2019-07-15
Przebudowa dróg w Dojazdowie i Wiktorowicach
W ostatnim czasie wykonano przebudowę dwóch odcinków dróg gminnych w miejscowościach Wiktorowice i Dojazdów.
Zobacz więcej »
2019-08-09
Budowa sal gimnastycznych
Trwa budowa sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Goszyce i Łuczyce.
Zobacz więcej »
2019-07-03
Zakończenie budowy PSZOK
Informujemy mieszkańców naszej gminy o zakończeniu procesu budowlanego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kocmyrzowie.
Zobacz więcej »
2019-08-23
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
Informacja z dnia 22 sierpnia 2019 r. Komisarza Wyborczego w Krakowie I, Komisarza Wyborczego w Krakowie II oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie III w sprawie zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-08-20
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2019-08-13
Informacja Wójta Gminy - wykaz tablic ogłoszeń
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia tablic ogłoszeń w celu bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń i plakatów wszystkich komitetów wyborczych dotyczących wyborów zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-08-12
Obwieszczenie PKW o okręgach wyborczych
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
Zobacz więcej »
2019-08-12
Postanowienie Prezydenta w sprawie zarządzenia wyborów
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Zobacz więcej »

Kalendarium wydarzeń

2019-08-22