Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2020-09-16
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Łuczycach
W środę 16 września 2020 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Łuczyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łuczycach Danutę Kozerę. Wśród obecnych tego dnia, na uroczystym otwarciu nowej sali gimnastycznej w Łuczycach, Gości byli m.in.: reprezentujący Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka Szef Gabinetu Politycznego Tomasz Tomala, reprezentujący Posła na Sejm RP Ireneusza Rasia: Dyrektor Biura Poselskiego Natalia Adamczyk oraz asystent Posła Piotr Opiłka, reprezentująca Posłankę na Sejm RP Elżbietę Dudę asystentka Martyna Kania, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Piotr Serafin, Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej Daniel Wrzoszczyk, Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Karol Tuchacz, Radni Powiatu Krakowskiego - Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz Tochowicz, reprezentująca Małopolskiego Kurator Oświaty wizytator Danuta Piwowarczyk, Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Andrzej Szwajca, brygadier Jacek Hajduk, reprezentujący KM PSP w Krakowie, dowódca JRG 7, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach - Monika Głogowska, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach - Michał Łach, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tej i poprzedniej kadencji wraz z Przewodnicząca Rady Małgorzatą Doniec, Danuta Sokół – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów wraz przedstawicielem Łuczyc Bogusławem Janikiem, byli i oceni Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele Rady Rodziców SP Łuczyce, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Bogumiła Jamborska - była Dyrektor SP w Łuczycach, Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Anna Szymczyk – Sierak - Sekretarz Gminy i Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, Kornelia Łakomy – Skarbnik Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, przedstawiciele Komitetu Budowy Szkoły w Łuczycach, który działał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, Anna Kurowska - Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miejscowości Łuczyce, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy nowej sali gimnastycznej w Łuczycach, grono pedagogiczne szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele firm działających na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Po zakończonym powitaniu głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił historię podejmowanych działań, jakie w efekcie doprowadziły do dzisiejszej uroczystości tj. otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym w Łuczycach. Dopełnieniem wystąpienia Wójta była wypowiedź Dyrektor SP w Łuczycach Danuty Kozery, w której przybliżyła ona zebranym szczegółowe dane o nowo powstałym obiekcie. Następnie, po wystąpieniu Wójta oraz Dyrektor szkoły, nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości w Łuczycach. Było nią przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali wspólnie: Tomasz Tomala - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Tadeusz Nabagło - Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Łuczycach Paweł Wojtaczka, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Andrzej Szwajca – Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły w Łuczycach w roku 1986 oraz Danuta Kozera– Dyrektor SP w Łuczycach. Po zakończeniu tej ceremonii, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, dokonał uroczystego poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Następnie zaś miało miejsce przekazanie symbolicznego „Klucza” do budynku nowej sali Dyrektor Szkoły Danucie Kozera przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego. Z kolei krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni w Łuczycach Goście: Tomasz Tomala, Piotr Opiłka, Martyna Kania, Danuta Piwowarczyk, Tadeusz Nabagło, Małgorzata Doniec, Radni Łuczyc: Jadwiga Łach i Paweł Mazur, Sołtys Łuczyc Agnieszka Sykut oraz Andrzej Szwajca. Na zakończenie tej części uroczystości Dyrektor Szkoły Danuta Kozera odczytała list gratulacyjny przesłany przez Wójta Gminy Zielonki - Bogusława Króla. W dalszej części tego ważnego wydarzenia, jakim było otwarcie nowej sali gimnastycznej, dyrektor Danuta Kozera wraz z przedstawicielami młodzieży szkolnej wręczyła symboliczne wiązanki kwiatów Wójtowi Markowi Jamborskiemu, Przewodniczącej Małgorzacie Doniec, Andrzejowi Szwajcy oraz Bogumile Jamborskiej, jako wyraz podziękowania za ich działalności na rzecz rozwoju szkoły w Łuczycach. Uroczystość otwarcia budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach zakończył specjalnie na tą okazję przygotowany występ artystyczny dzieci i młodzieży, uczniów tejże szkole, pod kierunkiem jego autorki Jolanty Nowak, którą wspierał Daniel Bednarz. W Łuczycach zaprezentowały swoje umiejętności również cheerleaderki z sekcji działającej przy naszym Centrum Kultury i Promocji, „Wataha drum” - jeden z bardziej znanych zespołów bębniarskich w Polsce oraz Krakowska Szkoła Wushu, której sekcja działa także przy naszym Centrum Kultury. Po zakończenie oficjalnej części uroczystości, Goście obecni w Łuczycach, mieli możliwość zwiedzić nową otwartą salę gimnastyczną.
Zobacz więcej »
2020-07-30
Funkcjonowanie administracji samorządowej od 03.08.2020 r. do odwołania
W związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19, w szczególności na obszarze województwa małopolskiego, Urząd Gminy Kocmyrzów – Luborzyca wprowadza dodatkowe środki bezpieczeństwa w zakresie bezpośredniej obsługi mieszkańców
Zobacz więcej »
2020-09-21
Akcja profilaktyki zdrowotnej w Gminie
Centrum Medyczne Maszachaba realizuje akcję profilaktyki zdrowotnej, której celem jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.
Zobacz więcej »
2020-09-21
Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2020/2021 zamieszczamy komunikat Krajowej Izby Kominiarzy zachęcający do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Sala gimnastyczna w Łuczycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Karniowie
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzyca znalazła się na liście podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020. Do Programu złożono wniosek na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie”. Całkowita wartość projektu: 2 637 504,00 zł., przyznane dofinansowanie: 1 318 700,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Konkurs "Piłka w grze"
Informujemy o rozpoczęciu konkursu „Piłka w grze” organizowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Szczegóły na plakacie oraz w załączonym regulaminie.
Zobacz więcej »
2020-09-15
"zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ" III edycja
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Damianem Koniecznym, Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Janem Godlewskim przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja. #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!” Zgłoszenia mogą być przesyłane także przez domy kultury, ogniska muzyczne, chóry parafialne lub inne podmioty, do których dzieci uczęszczają na zajęcia muzyczne. Celem konkursu jest zwiększenie wśród dzieci i młodzieży świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości. Tegoroczny konkurs zachęca młodzież do wyboru pieśni nie tylko związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale i utworów, które nawiązują do wydarzeń historycznych związanych z obchodzonymi w 2020 roku rocznicami takimi jak: wojna polsko-bolszewicka, powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, Zaślubiny Polski z morzem. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki bądź utworu instrumentalnego trwającego maksymalnie 5 minut. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody przygotowane przez organizatorów oraz dodatkowo przez Agencję Mienia Wojskowego. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać wyłącznie elektronicznie do 5 października 2020 r., wybierając jeden z poniższych sposobów: a) przesyłając na adres emailowy: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl; b) przesyłając za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików np. www.wetransfer.com lub; c) za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google). Regulamin wraz z załącznikami dotyczącymi udziału w konkursie przesyłam w załączeniu. Informacje o konkursie są także dostępne na stronach internetowych organizatorów: http://muw.pl/; https://www.kopalnia.pl/; https://kuratorium.krakow.pl/; https://muzeum.wieliczka.pl/. Informacji o konkursie udzielają: Oddział ds. Organizacyjnych w Biurze Wojewody, tel. 12/ 39 21 119, 12/ 39 21 111, e-mail: jduk@malopolska.uw.gov.pl; bmad@malopolska.uw.gov.pl oraz Biuro Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl . Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!
Zobacz więcej »
2020-09-11
Pojemnik-Serce - pomagajmy wspólnie !
Z inicjatywy pana Radnego Jana Małoty oraz pani Sołtys Magdaleny Tańskiej, w Kocmyrzowie przy Ośrodku Zdrowia ustawiony został specjalny pojemnik SERCE, do którego można wrzucać nakrętki. Zebrane nakrętki będą przekazywane w ramach charytatywnych akcji pomocy chorym dzieciom. Zapraszamy do wspólnego pomagania.
Zobacz więcej »
2020-09-09
Projekt "Zdalna Szkoła +"
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".
Zobacz więcej »
2020-09-08
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 7 września 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2020-09-07
Nowa linia autobusowa od 14.09.2020 r.
W dniu 07.09.2020 r. Gmina sfinalizowała negocjacje z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie dotyczące uruchomienia nowej linii aglomeracyjnej. 14 września 2020 r. rozpoczyna kursowanie autobus linii 262 Czyżyny Dworzec - Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminy, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.
Zobacz więcej »
2020-09-07
Uruchomienie linii autobusowej
Gmina Kocmyrzów – Luborzyca niejednokrotnie wnioskowała do Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie o zwiększenie liczby przewozów, który to ze względu na brak taboru pozostawał bez pozytywnego rozpatrzenia. ZTP zwracał się do gminy z propozycją ograniczenia kursów w okresie pandemii. Zarówno na ograniczenie kursów jak i na zniesienie dopłat do darmowej komunikacji dla młodzieży szkół podstawowych, gmina nie wyraziła zgody. W chwili obecnej gmina wynegocjowała wzmocnienie kursów najbardziej przeciążonych, na co zadeklarowaliśmy 100 % finansowania tych kursów. Gmina złożyła również deklarację 100 % finansowania uruchomienia nowej linii do Kocmyrzowa, na którą Zarząd Transportu Publicznego wyrazi zgodę dopiero po rozwiązaniu problemów z komunikacją w Krakowie. Nie pozostając bezczynnie w ubieganiu się o rozszerzenie linii, jesteśmy w stałym kontakcie z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie w oczekiwaniu na zwiększenie taboru.
Zobacz więcej »
2020-09-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 07.09.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 7 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2020-09-01
Spis rolny
Od 01.09.2020 r. rozpoczął się spis rolny. Do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym zostali poinformowani o obowiązku spisowym i możliwości wypełnienia tego obowiązku różnymi metodami, tj. poprzez formularz internetowy lub telefonicznie. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi telefonicznie lub bezpośrednio. Udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy z dnia 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym, jak również z członkostwa w Unii Europejskiej – spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich państwach należących do Unii. Infolinia spisowa - 22 279 99 99, dostępna jest 7 dni w tygodniu, w godz. 8-18.
Zobacz więcej »
2020-09-01
81. rocznica wybuchu II wojny światowej
Dzień 1 września 1939 roku stał się jednym z najdramatyczniejszych dni w historii narodu i państwa polskiego. Bez formalnego wypowiedzenia wojny armia niemiecka rozpoczęła agresję na Polskę. Przeważające siły niemieckie zaatakowały nas z zachodu, północy i południa.
Zobacz więcej »
2020-09-21
Zebranie - Krzysztoforzyce 27.09.2020 r.
Zawiadamiam mieszkańców wsi Krzysztoforzyce, że zebranie na temat funduszu sołeckiego na rok 2021 odbędzie się w niedzielę tj. 27.09.2020 r. o godz. 16.00 w świetlicy.
Zobacz więcej »
2020-09-17
Zebranie wiejskie w Karniowie 20.09.2020 r.
Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 20 września 2020 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Remizie w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie. Tematy zebrania: 1. Fundusz sołecki na 2021 r. 2. Sprawy mieszkańców.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Zebranie wiejskie w Wysiołku Luborzyckim 21.09.2020 r.
Dnia 21 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 17.00 na terenie Domu Kolpinga w Wysiołku Luborzyckim odbędzie się zebranie mieszkańców. W programie: 1. Fundusz sołecki na 2021 r. 2. Sprawy bieżące.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Zebranie wiejskie w Skrzeszowicach 20.09.2020 r.
Szanowni Mieszkańcy Skrzeszowic Sołtys i Rada Sołecka zapraszają na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 20.09.2020r. o godz. 17.00 /niedziela/ w Remizie OSP Skrzeszowice. W Remizie obowiązują maseczki zakrywające usta i nos.
Zobacz więcej »
2020-09-14
Zebranie wiejskie w Rawałowicach - II termin
Sołtys Sołectwa Rawałowice informuje, że w dniu 20 września 2020 roku (niedziela) o godzinie 17:00 w remizie OSP Rawałowice odbędzie się Zebranie Wiejskie - II termin.
Zobacz więcej »
2020-09-14
Informacja dla mieszkańców Krzysztoforzyc
Sołtys miejscowości Krzysztoforzyce informuje, iż w związku z wprowadzeniem nazewnictwa ulic w Krzysztoforzycach, w niedzielę - 20 września 2020 r. w godz. 14.00-16.00 na świetlicy, będzie można odbierać tablice z nazwami ulic i z numerami porządkowymi budynków. Antoni Trela Sołtys
Zobacz więcej »
2020-09-10
Informacja dla mieszkańców Prus
Sołtys Prus zawiadamia, że III rata podatku rolnego oraz opłata za wywóz odpadów komunalnych będzie zbierana u sołtysa w dniu 15 września ( wtorek) do godz. 20. Wpłaty można dokonać wcześniej, od 11 września, po uzgodnieniu telefonicznym.
Zobacz więcej »
2020-09-10
Informacja dla mieszkańców Pietrzejowic
Sołtys wsi Pietrzejowice informuje mieszkańców, iż trzecia rata podatku, oraz płatność za odpady komunalne będzie zbierana od piątku do niedzieli tj 11.09- 13.09.2020 r. w godz 10-18 u sołtysa w domu.
Zobacz więcej »
2019-09-26
Transmisja i rejestracja wspólnych posiedzeń komisji Rady Gminy
Uprzejmie informujemy, że od dnia 27 września 2019 r. wspólne posiedzenia komisji będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych, a obraz i dźwięk będą na żywo transmitowane i udostępniane na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl W związku z powyższym udział we wspólnych posiedzeniach komisji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca jest równoznaczny z akceptacją rozpowszechniania wizerunku i dźwięku utrwalonego podczas komisji. Pełny zapis klauzuli informacyjnej udostępniamy w załączeniu.
Zobacz więcej »
2019-01-24
Transmisja i rejestracja posiedzeń Rady Gminy
Informujemy, że zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) począwszy od I Sesji Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca zwołanej na dzień 22 listopada 2018 r. posiedzenia Sesji Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca będą rejestrowane za pomocą urządzeń audiowizualnych.
Zobacz więcej »
2019-01-02
Dyżury Przewodniczącego Rady Gminy
Pani Małgorzata Doniec - Przewodniczący Rady przyjmuje strony w poniedziałki w godz. 17.00-18.00 /pok. 33, II piętro Urzędu Gminy/ lub w inne dni po uzgodnieniu z Biurem Rady /tel. 12 387 16 10/.
Zobacz więcej »
2020-09-08
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 7 września 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2020-09-02
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 07.09.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 7 września 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVIII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/ Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Zielonki na realizację zadania publicznego w zakresie kierowania mieszkańców Gminy Kocmyrzów-Luborzyca do Środowiskowego Domu Samopomocy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie współdziałania gmin przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Kraków. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych. 6. Podjęcie rezolucji w sprawie poprawy bezpieczeństwa oraz jakości transportu kolejowego. 7. Wyrażenie woli przejęcia od Powiatu Krakowskiego zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152K – budowa chodnika w Łuczycach". 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Komendzie Miejskiej PSP w Krakowie środków finansowych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Komendy. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-07-15
XVII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
14 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie XVII Sesji Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w której uczestniczyli ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęła część proceduralna, podczas której Rada Gminy zatwierdziła porządek obrad, a także przyjęła protokół z poprzedniej XVI Sesji.
Zobacz więcej »
2020-07-08
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 14.07.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 14 lipca 2020 r. /wtorek/ o godz. 16.00 odbędzie się XVII Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, bezpośrednio w Sesji uczestniczyć będą tylko Radni. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać Radnym lub do Biura Rady biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl Porządek obrad: 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XVI Sesji Rady Gminy. 2. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczących Komisji o pracy między sesjami. 3. Uchwalenie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/248/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. 5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Krzysztoforzyce. 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kocmyrzów-Luborzyca w roku szkolnym 2020/2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania funkcjonowania Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie prowadzonego przez Gminę Kraków 8. Udzielenie dotacji z budżetu gminy dla jednostek OSP. 9. Zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035. 10. Sprawy bieżące i wolne wnioski. Małgorzata Doniec Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zobacz więcej »
2020-07-03
XVI Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 8 czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, odbyło się posiedzenie XVI Sesji Rady Gminy. Posiedzenie to, w związku z obowiązującą w naszym kraju sytuacją epidemiczną, przeprowadzono w dwóch salach: sala obrad, II piętro - Rada Gminy, sala USC, parter. - Sołtysi oraz osoby, które zgłosiły się do debaty nad „Raportem o stanie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca za rok 2019”
Zobacz więcej »
2020-03-12
VI Sesja Gminnej Rady Seniorów odwołana !
W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa, Sesja Gminnej Rady Seniorów, zwołana na dzień 19.03.2020 r. została odwołana.
Zobacz więcej »
2020-03-03
Zawiadomienie VI Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 19 marca 2020 r. /czwartek/ o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca /II piętro, sala obrad/ odbędzie się VI Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-12-13
V Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 12 grudnia 2019 r. miała miejsce V Sesja Gminnej Rady Seniorów. W posiedzeniu tym uczestniczyli zaproszeni Goście, w osobach: Przewodniczącej Rady Gminy Małgorzaty Doniec oraz Elżbiety Turek – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Zobacz więcej »
2019-12-06
Zawiadomienie V Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się V Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-09-27
IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 26 września 2019 r. odbyło się posiedzenie IV Sesji Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-09-18
Zawiadomienie IV Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 26 września 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, II piętro, sala obrad odbędzie się IV Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-01
Zawiadomienie III Sesja Gminnej Rady Seniorów
Zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2019 r. /czwartek/ o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, parter, sala ślubów odbędzie się III Sesja Gminnej Rady Seniorów Kocmyrzów-Luborzyca.
Zobacz więcej »
2020-09-16
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Łuczycach
W środę 16 września 2020 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Łuczyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej
Zobacz więcej »
2020-09-15
Dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Karniowie
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzyca znalazła się na liście podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Sala gimnastyczna w Łuczycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2020-09-10
Wyświetlacz prędkości w Goszycach
W dniu 08.09.2020 r. na zlecenie Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego został zamontowany wyświetlacz prędkości przy drodze powiatowej nr 1235K w miejscowości Goszyce. Gmina Kocmyrzów-Luborzyca udzieliła Powiatowi ze swojego budżetu w formie dotacji kwotę 10.000 zł na realizację powyższego zadania.
Zobacz więcej »
2020-09-03
Fundusz Sołecki: renowacja krzyży w Woli Luborzyckiej
W ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. w miejscowości Wola Luborzycka wykonano renowację dwóch krzyży - za łączną kwotę 9 990,00 zł brutto.
Zobacz więcej »
2020-08-04
Budowa chodnika w miejscowości Kocmyrzów - c.d.
Dnia 31.07.2020 r. podpisana została umowa na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej 1267 K polegająca na budowie chodnika i kanalizacji deszczowej w istniejącym pasie drogowym w miejscowości Kocmyrzów.
Zobacz więcej »
2020-07-31
Budowa szatni przy boisku sportowym w Baranówce - zakończenie inwestycji
Na boisku sportowym w miejscowości Baranówka powstało kontenerowe zaplecze socjalne wraz z podstawowym wyposażeniem. Zagospodarowano również przyległy teren. Z uwagi na znaczne ograniczenia w pracy administracji publicznej spowodowane wystąpieniem epidemii COVID – 19 aktualnie trwa procedura pozyskania decyzji na użytkowanie obiektu, w związku z czym wystąpiono do Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego o zmianę końcowego terminu realizacji projektu na koniec sierpnia 2020 roku.
Zobacz więcej »
2020-07-30
Fundusz Sołecki: oświetlenie odcinka drogi w Wilkowie
W ramach środków finansowych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wilków zrealizowane zostało oświetlenie odcinka drogi nr 265/1 (od skrzyżowania z drogą 267 do skrzyżowania z drogą 266) na łączną kwotę 22 523,28 zł brutto.
Zobacz więcej »
2020-07-28
Fundusz Sołecki: zestaw ogrodowy w Skrzeszowicach
Zakończyła się budowa zestawu ogrodowego składającego się z altany, huśtawki, ławki i stołu w miejscowości Skrzeszowice na terenie placu zabaw. Obiekt został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 2 500 zł brutto. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Skrzeszowic i nie tylko, do rekreacyjnego korzystania z nowego obiektu.
Zobacz więcej »
2020-07-28
Fundusz Sołecki: budowa altany ogrodowej w Kocmyrzowie
Zakończyła się budowa altany ogrodowej przy budynku świetlicy wiejskiej i biblioteki w Kocmyrzowie. Obiekt został zrealizowany w ramach Funduszu Sołeckiego na łączną kwotę: 33 840zł brutto, w tym: altana ogrodowa – 25 000 zł brutto oraz utwardzenie i schody terenowe 8 840 zł. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Kocmyrzowa, i nie tylko do rekreacyjnego korzystania z nowego obiektu.
Zobacz więcej »
2020-06-22
Kontynuacja budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 776
Dnia 17.06.2020 r. została podpisana umowa na PRZEBUDOWĘ DROGI 776 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA WRAZ Z ODWODNIENIEM I PRZEBUDOWĄ ZJAZDÓW (w miejscowości Pietrzejowice) z Firmą Produkcyjno Handlowo Transportową TRANSFIG Wiesław Figa z Przegini Duchownej.
Zobacz więcej »
2020-06-04
Fundusz Sołecki: założenie zieleni na skwerze w Wysiołku Luborzyckim
W ostatnim czasie założona została zieleń na skwerze koło przystanku pod kościołem, naprzeciwko gimnazjum (Wysiołek Luborzycki). Posadziliśmy rośliny zimozielone oraz kwitnące. W pasach sadzenia roślin rozłożona została geowłóknina oraz wysypana kora. W zakres zadania wchodziła również regeneracji trawy, która pozostała w części zieleńca. Prace zrealizowane zostały ze środków funduszu sołeckiego dla Wysiołka Luborzyckiego.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Konkurs "Piłka w grze"
Zachęcamy małopolskich rolników do wzięcia udziału w konkursie “Piłka w grze” organizowanym przez Urząd Statystyczny w Krakowie, zaś gminy do promowania konkursu i samospisu internetowego.
Zobacz więcej »
2020-09-01
Newsletter spisowy
W dniu 01.09.2020 r. na terenie całej Polski rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020. W załączeniu zamieszczamy newsletter spisowy, w którym zawarte zostały podstawowe informacje o spisie rolnym.
Zobacz więcej »
2020-06-16
Nabór na rachmistrzów terenowych
Wójt Gminy Kocmyrzów - Luborzyca - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Kocmyrzów - Luborzyca w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020)
Zobacz więcej »
2020-06-15
Zarządzenie Wójta Gminy
Zarządzenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego.
Zobacz więcej »
2020-06-19
Powszechny Spis Rolny 2020- najważniejsze informacje
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.
Zobacz więcej »
2020-09-21