Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Wyniki badań wody
Przedstawiamy wyniki ostatnich badań wody, wykonywanych cyklicznie przez Zakład Gospodarki Komunalnej.
Zobacz więcej »
2019-07-19
Informacja w sprawie jakości wody !
W nawiązaniu do wczorajszego komunikatu w sprawie skażenia wody bakteriami grupy Coli (dotyczy miejscowości: Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc), informujemy iż niezwłocznie po otrzymaniu informacji o braku przydatności wody do spożycia, Zakład Gospodarki Komunalnej uruchomił systemy dezynfekcji chemicznej podchlorynem sodu.
Zobacz więcej »
2019-07-19
Komunikat w sprawie jakości wody !
Komunikat dla mieszkańców miejscowości Baranówka, Sadowie, Goszcza oraz części Łuczyc, zaopatrywanych w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Sadowie: w związku ze stwierdzonym skażeniem wody bakteriami grupy Coli, woda jest niezdatna do spożycia przez ludzi.
Zobacz więcej »
2019-07-18
Informacja dla mieszkańców dotycząca OZE
Uprzejmie informujemy iż 16.07.2019 r. w Baranówce odbyło się spotkanie Wójtów / Burmistrzów wszystkich 41 Gmin będących w projekcie celem podjęcia decyzji związanych z postępowaniem przetargowym na wyłonienie Wykonawców.
Zobacz więcej »
2019-07-18
III Sesja Gminnej Rady Seniorów
W dniu 18 lipca 2019 roku w Urzędzie Gminy Kocmyrzów – Luborzyca odbyła się III Sesja Gminnej Rady Seniorów.
Zobacz więcej »
2019-07-18
Bezpłatne badania tarczycy
W dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) w godz. 8.00-16.00 w siedzibie Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w sali obrad (II piętro), będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych badań tarczycy. Akcja skierowana jest do kobiet w wieku od 25 lat.
Zobacz więcej »
2019-07-18
Zebranie wiejskie - Prusy
Sołtys wsi Prusy zawiadamia, że w dniu 26.07.2019 r. (piątek) o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Prusach odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-07-18
E-usługi w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej działań Urzędu Gminy, dzięki czemu planowany projekt ich informatyzacji będzie jak najbardziej zgodny z Państwa potrzebami i oczekiwaniami.
Zobacz więcej »
2019-07-17
Zebranie wiejskie - Karniów
Sołtys wsi Karniów zawiadamia, że w dniu 21.07.2019 r. (niedziela) o godz. 16.00 w Domu Ludowym w Karniowie odbędzie się zebranie wiejskie.
Zobacz więcej »
2019-07-17
Konkurs dla orkiestr dętych
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2019 roku pn. „Małopolskie Orkiestry Dęte 2019”.
Zobacz więcej »
2019-07-16
Szkolenie dla sołtysów
15 lipca 2019 r. odbyło się specjalne szkolenie dla sołtysów naszej gminy dotyczące Funduszu Sołeckiego, który zgodnie z uchwałą Rady Gminy będzie realizowany z budżetu przyszłego roku.
Zobacz więcej »
2019-07-16
Podpisanie umowy na modernizację boiska w Luborzycy
W dniu 15 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca została podpisana umowa na realizację zadania „Modernizacja boiska sportowego w Luborzycy polegająca na wymianie nawierzchni i montażu wyposażenia”.
Zobacz więcej »
2019-07-15
2019-07-17