Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Działania gminy na rzecz poprawy jakości powietrza
Gmina Kocmyrzów – Luborzyca od 2017 roku uczestniczy w Regionalnym Projekcie Operacyjnym Województwa Małopolskiego, w ramach którego na terenie gminy wymieniliśmy 341 pieców starego typu tzw. „kopciuchów” na nowe źródła ciepła na gaz lub biomasę za łączną kwotę 4337978,41 zł
Zobacz więcej »
2020-09-22
Akcja profilaktyki zdrowotnej w Gminie
Centrum Medyczne Maszachaba realizuje akcję profilaktyki zdrowotnej, której celem jest zwiększenie poziomu uczestnictwa osób w wieku aktywności zawodowej w programach zdrowotnych.
Zobacz więcej »
2020-09-21
Komunikat Krajowej Izby Kominiarzy
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym 2020/2021 zamieszczamy komunikat Krajowej Izby Kominiarzy zachęcający do wspólnego działania w akcji społecznej dla podniesienia świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania pożarom sadzy w kominie i zatruciom tlenkiem węgla.
Zobacz więcej »
2020-09-21
Uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej w Łuczycach
W środę 16 września 2020 roku została uroczyście otwarta nowa sala gimnastyczna wraz z zapleczem dydaktycznym przy Szkole Podstawowej w Łuczycach. Uroczystość ta rozpoczęła się od powitania przybyłych do Łuczyc zaproszonych Gości przez Wójta Gminy Marka Jamborskiego oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łuczycach Danutę Kozerę. Wśród obecnych tego dnia, na uroczystym otwarciu nowej sali gimnastycznej w Łuczycach, Gości byli m.in.: reprezentujący Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka Szef Gabinetu Politycznego Tomasz Tomala, reprezentujący Posła na Sejm RP Ireneusza Rasia: Dyrektor Biura Poselskiego Natalia Adamczyk oraz asystent Posła Piotr Opiłka, reprezentująca Posłankę na Sejm RP Elżbietę Dudę asystentka Martyna Kania, Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Prezes Małopolskiej Hodowli Roślin Piotr Serafin, Dyrektor Biura Metropolii Krakowskiej Daniel Wrzoszczyk, Zastępca Wójta Gminy Wielka Wieś Karol Tuchacz, Radni Powiatu Krakowskiego - Włodzimierz Okrajek i Włodzimierz Tochowicz, reprezentująca Małopolskiego Kurator Oświaty wizytator Danuta Piwowarczyk, Komendant Gminny ZOSP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - Andrzej Szwajca, brygadier Jacek Hajduk, reprezentujący KM PSP w Krakowie, dowódca JRG 7, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Słomnikach - Monika Głogowska, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Łuczycach - Michał Łach, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca tej i poprzedniej kadencji wraz z Przewodnicząca Rady Małgorzatą Doniec, Danuta Sokół – Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów wraz przedstawicielem Łuczyc Bogusławem Janikiem, byli i oceni Sołtysi Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, przedstawiciele Rady Rodziców SP Łuczyce, Dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, Bogumiła Jamborska - była Dyrektor SP w Łuczycach, Wiesław Wójcik – Zastępca Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, Anna Szymczyk – Sierak - Sekretarz Gminy i Dyrektor Centrum Zarządzania Edukacją, Kornelia Łakomy – Skarbnik Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, przedstawiciele Komitetu Budowy Szkoły w Łuczycach, który działał w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, Anna Kurowska - Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kocmyrzowie, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miejscowości Łuczyce, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, przedstawiciele firm, które realizowały zadanie budowy nowej sali gimnastycznej w Łuczycach, grono pedagogiczne szkoły, pracownicy Urzędu Gminy oraz przedstawiciele firm działających na terenie Gminy Kocmyrzów - Luborzyca. Po zakończonym powitaniu głos zabrał Wójt Gminy Marek Jamborski, który przedstawił historię podejmowanych działań, jakie w efekcie doprowadziły do dzisiejszej uroczystości tj. otwarcia nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem dydaktycznym w Łuczycach. Dopełnieniem wystąpienia Wójta była wypowiedź Dyrektor SP w Łuczycach Danuty Kozery, w której przybliżyła ona zebranym szczegółowe dane o nowo powstałym obiekcie. Następnie, po wystąpieniu Wójta oraz Dyrektor szkoły, nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości w Łuczycach. Było nią przecięcie symbolicznej wstęgi, którego dokonali wspólnie: Tomasz Tomala - Szef Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Tadeusz Nabagło - Członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Marek Jamborski – Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej w Łuczycach Paweł Wojtaczka, który w ubiegłym roku szkolnym uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole, Małgorzata Doniec – Przewodnicząca Rady Gminy Kocmyrzów – Luborzyca, Andrzej Szwajca – Przewodniczący Komitetu Budowy Szkoły w Łuczycach w roku 1986 oraz Danuta Kozera– Dyrektor SP w Łuczycach. Po zakończeniu tej ceremonii, proboszcz parafii w Luborzycy ksiądz Tadeusz Majcher, dokonał uroczystego poświęcenia nowej sali gimnastycznej. Następnie zaś miało miejsce przekazanie symbolicznego „Klucza” do budynku nowej sali Dyrektor Szkoły Danucie Kozera przez Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marka Jamborskiego. Z kolei krótkie wystąpienia gratulacyjne wygłosili obecni w Łuczycach Goście: Tomasz Tomala, Piotr Opiłka, Martyna Kania, Danuta Piwowarczyk, Tadeusz Nabagło, Małgorzata Doniec, Radni Łuczyc: Jadwiga Łach i Paweł Mazur, Sołtys Łuczyc Agnieszka Sykut oraz Andrzej Szwajca. Na zakończenie tej części uroczystości Dyrektor Szkoły Danuta Kozera odczytała list gratulacyjny przesłany przez Wójta Gminy Zielonki - Bogusława Króla. W dalszej części tego ważnego wydarzenia, jakim było otwarcie nowej sali gimnastycznej, dyrektor Danuta Kozera wraz z przedstawicielami młodzieży szkolnej wręczyła symboliczne wiązanki kwiatów Wójtowi Markowi Jamborskiemu, Przewodniczącej Małgorzacie Doniec, Andrzejowi Szwajcy oraz Bogumile Jamborskiej, jako wyraz podziękowania za ich działalności na rzecz rozwoju szkoły w Łuczycach. Uroczystość otwarcia budynku nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach zakończył specjalnie na tą okazję przygotowany występ artystyczny dzieci i młodzieży, uczniów tejże szkole, pod kierunkiem jego autorki Jolanty Nowak, którą wspierał Daniel Bednarz. W Łuczycach zaprezentowały swoje umiejętności również cheerleaderki z sekcji działającej przy naszym Centrum Kultury i Promocji, „Wataha drum” - jeden z bardziej znanych zespołów bębniarskich w Polsce oraz Krakowska Szkoła Wushu, której sekcja działa także przy naszym Centrum Kultury. Po zakończenie oficjalnej części uroczystości, Goście obecni w Łuczycach, mieli możliwość zwiedzić nową otwartą salę gimnastyczną.
Zobacz więcej »
2020-09-16
Sala gimnastyczna w Łuczycach
Zachęcamy do obejrzenia filmu dotyczącego nowo wybudowanej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łuczycach.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Dofinansowanie do budowy sali gimnastycznej w Karniowie
Z przyjemnością informujemy, iż Gmina Kocmyrzów-Luborzyca znalazła się na liście podmiotów, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywnie przez Ministerstwo Sportu w ramach Programu SPORTOWA POLSKA – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020. Do Programu złożono wniosek na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz boiska o nawierzchni syntetycznej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Karniowie”. Całkowita wartość projektu: 2 637 504,00 zł., przyznane dofinansowanie: 1 318 700,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-09-15
Konkurs "Piłka w grze"
Informujemy o rozpoczęciu konkursu „Piłka w grze” organizowanego przez Urząd Statystyczny w Krakowie. Szczegóły na plakacie oraz w załączonym regulaminie.
Zobacz więcej »
2020-09-15
"zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ" III edycja
Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wraz z Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” S.A Pawłem Nowakiem, Prezesem Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka” Trasa Turystyczna Sp. z o.o. Damianem Koniecznym, Dyrektorem Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce Janem Godlewskim przy współudziale Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak serdecznie zapraszają uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „zaŚPIEWAJ I TY NIEPODLEGŁEJ! III edycja. #Rozśpiewana małoPOLSKA od Bałtyku aż do Śląska!” Zgłoszenia mogą być przesyłane także przez domy kultury, ogniska muzyczne, chóry parafialne lub inne podmioty, do których dzieci uczęszczają na zajęcia muzyczne. Celem konkursu jest zwiększenie wśród dzieci i młodzieży świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem niepodległości. Tegoroczny konkurs zachęca młodzież do wyboru pieśni nie tylko związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, ale i utworów, które nawiązują do wydarzeń historycznych związanych z obchodzonymi w 2020 roku rocznicami takimi jak: wojna polsko-bolszewicka, powstania i plebiscyt na Górnym Śląsku, plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu, Zaślubiny Polski z morzem. Do udziału w konkursie zapraszamy solistów oraz zespoły liczące do 5 osób. Zadanie konkursowe polega na nagraniu utworu patriotycznego – piosenki bądź utworu instrumentalnego trwającego maksymalnie 5 minut. To okazja, by rozwinąć talent, a także lepiej poznać tradycje polskiej pieśni patriotycznej, zainspirować się nią, pokusić o nowe ciekawe aranże. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody przygotowane przez organizatorów oraz dodatkowo przez Agencję Mienia Wojskowego. Zgłoszenia do udziału w konkursie prosimy nadsyłać wyłącznie elektronicznie do 5 października 2020 r., wybierając jeden z poniższych sposobów: a) przesyłając na adres emailowy: zaspiewajityniepodleglej@muw.pl; b) przesyłając za pośrednictwem strony do wysyłki dużych plików np. www.wetransfer.com lub; c) za pomocą konta w chmurze (Dropbox, Onedrive, dysk Google). Regulamin wraz z załącznikami dotyczącymi udziału w konkursie przesyłam w załączeniu. Informacje o konkursie są także dostępne na stronach internetowych organizatorów: http://muw.pl/; https://www.kopalnia.pl/; https://kuratorium.krakow.pl/; https://muzeum.wieliczka.pl/. Informacji o konkursie udzielają: Oddział ds. Organizacyjnych w Biurze Wojewody, tel. 12/ 39 21 119, 12/ 39 21 111, e-mail: jduk@malopolska.uw.gov.pl; bmad@malopolska.uw.gov.pl oraz Biuro Spółki Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., tel. 12 278 73 71, e-mail: pr@kopalnia.pl . Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!
Zobacz więcej »
2020-09-15
Pojemnik-Serce - pomagajmy wspólnie !
Z inicjatywy pana Radnego Jana Małoty oraz pani Sołtys Magdaleny Tańskiej, w Kocmyrzowie przy Ośrodku Zdrowia ustawiony został specjalny pojemnik SERCE, do którego można wrzucać nakrętki. Zebrane nakrętki będą przekazywane w ramach charytatywnych akcji pomocy chorym dzieciom. Zapraszamy do wspólnego pomagania.
Zobacz więcej »
2020-09-11
Projekt "Zdalna Szkoła +"
Gmina Kocmyrzów-Luborzyca realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej".
Zobacz więcej »
2020-09-09
XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
W poniedziałek 7 września 2020 roku odbyła się XVIII Sesja Rady Gminy Kocmyrzów - Luborzyca, w której ze względu na obowiązującą sytuację epidemiologiczną i wynikające z niej obostrzenia, uczestniczyli tylko Radni Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Obrady rozpoczęły się od części proceduralnej, podczas której Radni przyjęli porządek obrad oraz protokół z poprzedniej XVII Sesji Rady Gminy.
Zobacz więcej »
2020-09-08
Nowa linia autobusowa od 14.09.2020 r.
W dniu 07.09.2020 r. Gmina sfinalizowała negocjacje z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie dotyczące uruchomienia nowej linii aglomeracyjnej. 14 września 2020 r. rozpoczyna kursowanie autobus linii 262 Czyżyny Dworzec - Kocmyrzów-Luborzyca Urząd Gminy, zgodnie z załączonym rozkładem jazdy.
Zobacz więcej »
2020-09-07
2019-09-02