Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Zawiadomienie Sesja Rady Gminy 30.11.2020 r.
Zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2020 r. /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się XX Sesja Rady Gminy. Ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z koronawirusem, Sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Ewentualne sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na Sesji można zgłaszać do Biura Rady: biurorady@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl Sesja będzie transmitowana na stronie: https://kocmyrzow-luborzyca.sesja.pl/
Zobacz więcej »
2020-11-25
I stopień zanieczyszczenia powietrza 25.11.2020
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 25.11.2020 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-11-25
Kampania społeczna „BIAŁA WSTĄŻKA”
Z inicjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocmyrzowie-Luborzycy zorganizowana zostanie po raz pierwszy w naszej gminie kampania społeczna „BIAŁA WSTĄŻKA”. Kampania potrwa od 25 listopada do 10 grudnia 2020 roku i będzie symbolem sprzeciwu wobec przemocy mężczyzn względem kobiet. Idea „Białej Wstążki” to nie tylko symbol sprzeciwu wobec przemocy, ale także zobowiązanie, że nie stosujemy przemocy, nie akceptujemy jej i nie milczymy na jej temat. W ramach kampanii zostaną rozpowszechnione plakaty promujące oraz materiały edukacyjne dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także informatory dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc. Można będzie też skorzystać z konsultacji telefonicznej z pracownikami socjalnymi GOPS (pod nr tel. 12 387 11 10) Symboliczne „Białe Wstążki” można otrzymać w siedzibie GOPS. Zostaną też rozprowadzone przez pracowników socjalnych wśród mieszkańców gminy. Projekt realizowany jest przez GOPS w ramach Projektu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” - edycja 2020.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Renowacja kapliczki w Baranówce zakończona
Zakończone zostały kompleksowe prace renowacyjne przy kapliczce Matki Boskiej w Baranówce, ufundowanej w 1864 roku i usytuowanej na terenie znajdującego się w tej miejscowości zespołu dworskiego. Całkowity koszt rewitalizacji to kwota 33 610,70 zł., a pozyskane wsparcie finansowe na realizację tego zadania w ramach konkursu pn.: „Kapliczki Małopolski 2020”, wyniosło 15 000,00 zł.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Fundusz Sołecki: remont ogrodzenia przy OSP Karniów
Zakończyła się realizacja zadania pn.: „Modernizacja i rozbudowa ogrodzenia wokół remizy OSP w Karniowie o długości około 130 mb”. Zadanie to realizowanie było w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Karniów na rok 2020, a jego koszt to kwota 24 932,10 zł brutto. Wykonawcą robót była firma: Systemy Ogrodzeniowe „SARLEY” Marcin Sarlej.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Remont kapliczki w Krzysztoforzycach
Zakończyły się prace remontowe przy zabytkowej kapliczce przydrożnej w miejscowości Krzysztoforzyce. Łączny koszt wykonanych prac to kwota 17 999,33 zł brutto. Odrestaurowana kapliczka, mająca formę krzyża przydrożnego, to ważny element historycznego dziedzictwa Krzysztoforzyc. Jej fundatorem był w latach pięćdziesiątych XIX wieku Piotr Michałowski, ówczesny właściciel majątku ziemskiego znajdującego się w tej miejscowości, a przede wszystkim jeden z najsłynniejszych polskich malarzy.
Zobacz więcej »
2020-11-23
Program "Czyste Powietrze" - zaświadczenia dla osób fizycznych
Znowelizowana ustawa Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych. Celem wydania zaświadczenia jest potwierdzenie przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Czyste Powietrze”. W Gminie Kocmyrzów – Luborzyca zaświadczenia są wydawane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Informacje dot. zaświadczenia można uzyskać pod numerem telefonu 12 387 11 71.
Zobacz więcej »
2020-11-20
Program Wspieraj Seniora
Przed zakażeniem koronawirusem powinny być szczególnie chronione osoby starsze. To dla nich powstał Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów.
Zobacz więcej »
2020-11-19
Informacja Urzędu Skarbowego w Proszowicach
Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego w Proszowicach zamieszczamy informację dotyczącą umawiania/rejestracji wizyt w Urzędzie Skarbowym.
Zobacz więcej »
2020-11-19
Projekt „Wróć z POWERem!"
Na prośbę Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zamieszczamy informację w sprawie projektu „Wróć z POWERem!". Projekt skierowany jest do osób przed 30-tką wracających z zagranicy i polega m.in. na pomocy w tłumaczeniu na język polski dokumentów dotyczących nauki i zatrudnienia. Szczegóły w załączonej ulotce informacyjnej.
Zobacz więcej »
2020-11-18
I stopień zanieczyszczenia powietrza 16.11.2020
Ostrzeżenie 1 stopnia o zanieczyszczeniu powietrza dla powiatu krakowskiego. Obowiązuje w dniu 16.11.2020 od godz. 06.00 do 24.00.
Zobacz więcej »
2020-11-16
Setne urodziny Pana Stanisława
12 listopada 2020 roku miała miejsce wyjątkowa uroczystość. W tym dniu swoje setne urodziny obchodził mieszkaniec naszej gminy Pan Stanisław Wcisło z Łuczyc. Z tej wyjątkowej okazji Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Marek Jamborski złożył Panu Stanisławowi serdeczne gratulacje i życzenia kolejnych lat życia, bogatych w zdrowie i szczęśliwe chwile, a także wręczył Dostojnemu Jubilatowi okolicznościowe listy gratulacyjne, które z okazji setnych urodzin przesłali Panu Stanisławowi: Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.
Zobacz więcej »
2020-11-12
2019-09-02