Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

KLAUZULA INFORMACYJNA

 • Rejestracja urodzeń (USC 01)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Zawarcie związku małżeńskiego w Urzędzie Stanu Cywilnego i jego rejestracja (USC 02)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Zawarcie związku małżeńskiego poza urzędem stanu cywilnego na wniosek i we wskazanym miejscu (USC 02A)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 DOC

 • Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym (USC 03)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDF/ zał. nr 1 DOC

 • Rejestracja zgonów (USC 04)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 DOC

 • Oświadczenie o uznaniu dziecka składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 05)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki/ żony ojca składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 06)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa, składane przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (USC 07)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Sprostowanie aktów stanu cywilnego (USC 08)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Uzupełnienie aktów stanu cywilnego (USC 09)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego (USC 10)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 DOC

zał. nr 3 PDF / zał. nr 3 DOC

zał. nr 4 PDF / zał. nr 4 DOC 

zał. nr 5 PDF / zał. nr 5 DOC

 • Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (USC 11)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 DOC

zał. nr 3 PDF / zał. nr 3 DOC

zał. nr 4 PDF / zał. nr 4 DOC

zał. nr 5 PDF / zał. nr 5 DOC

 • Wydanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo (USC 12)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Wydanie odpisu zupełnego, skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia (USC 13)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDFzał. nr 2 DOC

 • Jubileusz: długoletniego pożycia małżeńskiego, setnych urodzin (USC 14)

karta usług

 • Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (USC 15)

karta usług

wniosek PDF

 • Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska (USC 16)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 DOC

oświadczenie nr 1 PDF / oświadczenie nr 1 DOC

oświadczenie nr 2 PDF / oświadczenie nr 2 DOC

 • Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka składane przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (USC 17)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane (USC 18)

karta usług

pełnomocnictwo PDF / pełnomocnictwo DOC

zał. nr 1 PDFzał. nr 1 DOC

zał. nr 2 PDF / zał. nr 2 DOC

zał. nr 3 PDF / zał. nr 3 DOC

 • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej (nie dotyczy Danii) (USC 19)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

pełnomocnictwo PDF / pełnomocnictwo DOC

 • Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego w państwie nie należącym do Unii Europejskiej lub w Danii (USC 20)

karta usług

zał. nr 1 PDF / zał. nr 1 DOC

pełnomocnictwo PDF / pełnomocnictwo DOC

 

 

 

 

2018-11-16