Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Ważna informacja !
Szanowni Państwo, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przekazywaniu spisów wyborców Poczcie Polskiej informujemy, ze Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca do chwili obecnej nie przekazał Państwa danych osobowych z uwagi na brak ku temu podstaw prawnych.
Zobacz więcej »
2020-04-24
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego
Postanowienie Nr 47/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
Zobacz więcej »
2020-04-21
Obwieszczenie PKW o kandydatach na Prezydenta RP
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15.04.2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10.05.2020 r.
Zobacz więcej »
2020-04-17
Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 09.04.2020 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 09.04.2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Zobacz więcej »
2020-04-15
Informacja o dodatkowych zgłoszeniach do komisji
Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-04-14
Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
W związku z informacją Państwowej Komisji Wyborczej jak i ograniczeniami wprowadzonymi na skutek rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, mając na uwadze bieg terminów określonych w kalendarzu wyborczym, Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca uprzejmie informuje, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych, można dokonać w następujący sposób:
Zobacz więcej »
2020-04-02
Zgłaszanie kandydatów do OKW
W dniu 10 kwietnia 2020 r. upływa termin zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Sposób zgłaszania kandydatów na członków OKW, zasady powoływania OKW oraz tryb przeprowadzania losowania członków OKW określa Uchwała PKW z dnia 27.02.2019 r.
Zobacz więcej »
2020-03-11
Postanowienie nr 15/2020 Komisarza Wyborczego
Postanowienie Nr 15/2020 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Kocmyrzów-Luborzyca na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Zobacz więcej »
2020-03-11
Informacja Wójta Gminy z dnia 17.02.2020 r.
Informacja Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17.02.2020 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne zamieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wyborczych w Wyborach Prezydenta RP.
Zobacz więcej »
2020-02-19
Wybory Prezydenta RP
Uprzejmie informujemy, iż weszło w życie postanowienie Marszałka Sejmu RP w sprawie zarządzenia Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbędą się w dniu 10 maja 2020 r. Termin czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu RP.
Zobacz więcej »
2020-02-06
2020-02-06