Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

KLAUZULA INFORMACYJNA

  • Nadanie numeru PESEL (EL 01)

karta usług

wniosek PDF

  • Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy (nie dotyczy cudzoziemców) (EL 02)

karta usług

zał. nr 1 PDF

zał. nr 2 PDF

pełnomocnictwo

  • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (nie dotyczy cudzoziemców) (EL 03)

karta usług

zał. nr 1 PDF

zał. nr 2 PDF

pełnomocnictwo

  • Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemca (EL 04)

karta usług

zał. nr 1 PDF

pełnomocnictwo

  • Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca (EL 05)

karta usług

zał. nr 1 PDF

pełnomocnictwo

  • Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego cudzoziemca (EL 06)

karta usług

zał. nr 1 PDF

zał. nr 2 PDF

pełnomocnictwo

  • Zameldowanie na wniosek strony (EL 07)

karta usług

zał. nr 1 PDF

zał. nr 2 PDF

  • Wymeldowanie na wniosek strony lub anulowanie zameldowania (EL 08)

karta usług

  • Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców (EL 09)

karta usług

wniosek PDF

 

 

2019-08-12