Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca Nr XX/148/2016 z dnia 27.07.2016 r.

REGULAMIN

 

Na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca wywozem odpadów komunalnych zajmuje się Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami w Krakowie (MPGO).

Kontakt:

Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o.
ul. Barska 12, 30-307 Kraków

Dział Odbioru i Wywozu Odpadów
ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków

czynne: pon- pt w godz: 7.00- 15.00
mpgo@mpgo.krakow.pl
Tel.: (12) 34 00 405
(12) 34 00 407
(12) 34 00 410
(12) 34 00 411
Fax. (12) 34 00 422

 

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami znajdującymi się w zakładce "Gospodarka odpadami komunalnymi". Znajdą tam Państwo szczegółowe informacje dotyczące systemu gospodarowania odpadami w naszej gminie, m.in. stawki opłat, harmonogram odbioru odpadów komunalnych i wielkogabarytowych, zasady segregacji, zasady funkcjonowania punktu PSZOK oraz wiele innych istotnych wiadomości.

Wykaz firm zajmujących się wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca (posiadających zezwolenie Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca):

Pliki do pobrania:

BARSZCZ SOSNOWSKIEGO

W związku z występowaniem Barszczu Sosnowskiego na obszarze naszej gminy, pragniemy powtórnie przedstawić kilka informacji na temat tej niezwykle niebezpiecznej rośliny.

Barszcz Sosnowskiego jest rośliną dwuletnią należącą do rodziny baldaszkowatych. W naturalnych siedliskach osiąga on wysokość do 1,5 m. W Polsce warunki rozwoju dla tego chwastu są wyjątkowo korzystne, dlatego niektóre okazy dorastają nawet do 3,5 m wysokości. Młode rośliny są bardzo podobne do siewek barszczu zwyczajnego. Liścienie są wydłużone, pierwsze liście początkowo są okrągławe, a w miarę wzrostu stają się trójkątne. Do końca wegetacji jesiennej tworzą rozetę o liściach osiągających od 15 do 35 cm wysokości. Z tej rozety, pod koniec maja lub na początku czerwca, zaczyna wybijać łodyga. Liście wyrastające z rozety są bardzo duże i osiągają niekiedy od 150 do 200 cm długości. Łodyga oraz wszystkie liście na dolnej stronie są delikatnie pokryte włoskami. Korzeń kształtu palowego, w górnej części dość silnie rozgałęziony, wrasta nawet do 200 cm głęboko w ziemię, jednak jego największa masa znajduje się w warstwie do głębokości około 30 cm. Kwiatostany tworzą baldachy złożone z baldaszków. Największy baldach jest położony centralnie i posiada średnicę od 30 do 70 cm. Proces dojrzewania nasion rozpoczyna się w drugiej połowie lipca, po ich wydaniu roślina obumiera w sposób naturalny.
Barszcz Sosnowskiego jest rośliną silnie zachwaszczającą teren, a dodatkowo włoski na liściach i łodygach wydzielają substancję parzącą. Roztarte liście lub łodyga mają charakterystyczny zapach kumaryny. Parzące działanie tego związku nasila się podczas słonecznej pogody i wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany i długo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek.
Działanie to jest szczególnie niebezpieczne dla alergików i dzieci. Ta negatywna cecha Barszczu Sosnowskiego spowodowała konieczność intensywnego zwalczania tego chwastu.
Metoda mechaniczna jest najprostszą metodą zwalczania rośliny. Najskuteczniejsze jest niszczenie jesienią roślin jednorocznych. Termin jesienny należy uznać za najlepszy, ponieważ w tym okresie najłatwiej jest rozpoznać ten gatunek po silnych, dorodnych rozetach. Niszczenie roślin może polegać na ręcznym ich usuwaniu (dłońmi w rękawicach) przy pomocy motyk bądź też specjalistycznego sprzętu. Barszcz Sosnowskiego można także niszczyć mechanicznie w drugim roku wegetacji, gdy wyrastają pędy. Zabiegi te koniecznie należy wykonywać przed owocowaniem, a najkorzystniej tuż przed lub w trakcie kwitnienia. Najbardziej powszechną i skuteczną metodą jest jego wykaszanie. Na ogół, w ciągu jednego sezonu, potrzebnych jest co najmniej od 2 do 4 zabiegów wykaszania.

Gmina Kocmyrzów-Luborzyca od 2014 r. uczestniczy w projekcie pt. „Środowisko bez Barszczu Sosnowskiego (Heraceleum Sosnowskyi Manden)” realizowanym przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Celem projektu jest inwentaryzacja, monitoring, zniszczenie i wyeliminowanie przedmiotowej rośliny w 30 gminach Małopolski oraz wybranych obszarach należących do uniwersytetu Rolniczego i Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w województwie małopolskim.
Więcej informacji na temat ww. programu znajdą Państwo na stronie internetowej: www.barszczsosnowskiego.ur.krakow.pl
Jednocześnie informujemy, że obszar działania programu jest ograniczony i został wyznaczony już ponad dwa lata temu, gdy cześć lokalizacji ognisk występowania Barszczu Sosnowskiego w naszej gminie, nie była znana. Biorąc pod uwagę, że każdy właściciele gruntu odpowiada za stan swojego terenu w przypadku wykrycia rośliny na swojej działce, należy zachowując odpowiednie środki ostrożności, starać się usunąć tą niebezpieczną roślinę. Szczegółowych informacji i porad w zakresie bezpiecznego i skutecznego niszczenia Barszczu Sosnowskiego, można szukać w biurze ww. projektu, pod numerem tel. 12 66 24 325 i mailowo: bpe@ur.krakow.pl

Zgłoszenie występowania barszczu Sosnowskiego:

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwraca się z prośbą do mieszkańców o wskazywanie miejsc występowania roślin barszczu Sosnowskiego. Pozyskane od Państwa informacje posłużą do przygotowania wniosku w celu pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację barszczu na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do tych mieszkańców Gminy, u których na działkach lub na gruntach sąsiednich występuje barszcz Sosnowskiego o wypełnienie formularza „zgłoszenie występowania barszczu” i przekazanie go do Urzędu gminy Kocmyrzów-Luborzyca.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

 

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że od dnia 17 czerwca 2017r. obowiązuje ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz. 1074). Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości od 17 czerwca br. obowiązani są do dokonywania zgłoszenia do Urzędu Gminy, zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm od ziemi przekracza:

 • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
 • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W przypadku usuwania krzewu lub krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m2 nie jest wymagane zezwolenie.

 

 

USUWANIE AZBESTU

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) właściciele wyrobów zawierających azbest zobowiązani są do dokonywania corocznej inwentaryzacji posiadanych wyrobów zawierających azbest, zarówno wykorzystywanych jak i usuniętych, poprzez sporządzanie spisu tych wyrobów i przekazywanie w/w danych odpowiednio:

 • wójtowi gminy – osoby fizyczne
 • marszałkowi województwa– przedsiębiorcy,

co rok w terminie do 31 stycznia każdego roku.

 

Azbest - informacje ogólne

AZBEST jest minerałem znanym od kilku tysięcy lat. Ze względu na swoje zalety, tj. m. in. odporność na wysokie temperatury, działanie mrozu, kwasów, substancji żrących, a także elastyczność stosowany był szeroko od ponad 100 lat w około 3000 wyrobów przemysłowych. Dziś jednak wiemy, że jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest zostały zakazane.
Ze względu na zagrożenie, jakie stwarza azbest wyroby, w których występuje powinny zostać usunięte z wszystkich obiektów w kraju do 31.12.2032 roku.

Dlaczego azbest jest niebezpieczny?

Oddychanie powietrzem, w którym znajdują się niewidzialne dla oka włókna azbestu prowadzi do szeregu chorób układu oddechowego. Azbest staje się zagrożeniem dla zdrowia, gdy dojdzie do korozji lub jakiegokolwiek uszkodzenia wyrobów zawierających azbest (łamanie, kruszenie, cięcie i każda inna obróbka). Procesy te powodują uwalnianie się włókien do powietrza i możliwość wdychania ich do płuc.

Azbest dobrze zabezpieczony i nieuszkodzony nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia.

Gdzie w budynku może znajdować się azbest ?
W Polsce azbest najczęściej wykorzystywano do produkcji:

 • pokryć dachów: eternit i papa dachowa
 • płyt elewacyjnych i balkonowych
 • rur do wykonania instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.
 • przewodów kominowych i zsypów w blokach
 • sprzęgieł i hamulców do wind
 • różnych typów izolacji cieplnej, bojlerów, kotłów, wymienników ciepła, przewodów C.O.
 • ognioodpornych kocy azbestowych.

To są jedyne przykłady najliczniej obecnych w budownictwie mieszkaniowym w Polsce wyrobów z azbestem. Należy pamiętać, że azbest był stosowny w około 3000 produktów, dlatego jeżeli tylko zachodzi podejrzenie, że dany wyrób może zawierać azbest, bezpieczniej jest założyć, że tak jest. Azbest stanowi zbyt duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego, aby ponosić jakiekolwiek ryzyko pomyłki.

Dlaczego powinienem się tym przejmować ?

Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych, a w przypadku budynków komunalnych na gminach z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność ( Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.10.2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876). Sprawdzenie, czy na terenie nieruchomości znajdują się wyroby zawierające azbest i powiadomienie o tym właściwej jednostki samorządu terytorialnego to nie tylko powinność nałożona na właścicieli przez państwo, ale i wyraz troski o zdrowie własne, naszych bliskich oraz o czystość środowiska . Należy to zrobić jak najszybciej!

Koszty usuwania wyrobów zawierających azbest

Koszty zabezpieczenia i dalszej kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest ciążą na właścicielu nieruchomości, na terenie którego się znajdują. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania powyższych działań zarówno ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach pozyskanych środków zewnętrznych. Ponadto Bank Ochrony Środowiska oferuje kredyty ekologiczne na usuwania wyrobów azbestowych.

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

 

 

2020-01-28