Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Szanowni mieszkańcy,

jednym z głównych źródeł dochodów gminy są podatki płacone przez Państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pieniądze z rocznych rozliczeń podatkowych PIT w ok. 38 % trafiają do budżetu tej gminy, którą podatnik wskaże jako swoje miejsce zamieszkania.

Fundusze te przeznaczane są między innymi na finansowanie:

 • budowy i modernizacji dróg, chodników, oświetlenia ulicznego,
 • rozbudowy i modernizacji bazy sportowej i oświatowej,
 • inwestycji wodno - kanalizacyjnych,
 • zadań z zakresu ochrony środowiska.

Liczba osób zamieszkujących, ale nie zameldowanych na terenie naszej gminy szacowana jest na ponad tysiąc mieszkańców. Jeśli osoby te w swoim formularzu PIT jako miejsce zamieszkania wskazałyby Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, to w prosty sposób przełożyłoby się to na dodatkowy dochód w budżecie.

Niestety, podatki osób zameldowanych poza naszym terenem stanowią wpływy do budżetu innych gmin.

Każdy, kto składając swoje roczne rozliczenie PIT, jako miejsce zamieszkania wskaże Gminę Kocmyrzów-Luborzyca, będzie miał udział w jej dalszym rozwoju.

W tym celu:

 • swoje rozliczenie roczne PIT złóż w Urzędzie Skarbowym w Proszowicach,
  w części A wpisz - Urząd Skarbowy w Proszowicach,
  w części B wskaż - adres zamieszkania na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
 • poza okresem rozliczeniowym zaktualizuj dane o miejscu zamieszkania za pośrednictwem formularza aktualizacyjnego ZAP-3, który można składać cały rok,
 • poinformuj o miejscu zamieszkania swojego pracodawcę, który zaktualizowane dane zamieści w rozliczeniu podatkowym przesyłanym do Urzędu Skarbowego

Dzięki tak prostej czynności możesz mieć udział w dalszym rozwoju Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

2019-12-03