Kontrast
A A A
Polski BIP Gminy Kocmyrzów-Luborzyca

Umowa na bieżące remonty dróg gminnych

Dnia 03.04.2019 r. została podpisana umowa na bieżące remonty dróg gminnych. Wykonawcą robót jest: Firma PRIMA KOP Grzegorz Wawrzeń z Koniuszy.

W zakres prac wchodzą:

  • roboty ziemne, w tym: zebranie poboczy, odtworzenie rowów, korytowanie, mechaniczne karczowanie krzaków i przycięcie gałęzi;
  • roboty dot. nawierzchni dróg, w tym: uzupełnienie ubytków w nawierzchniach tłuczniowych oraz dodatkowe wzmocnienie nawierzchni kruszywem;
  • prace odwodnieniowe, w tym: wykonanie zjazdów wraz z montażem rur odwodnienia, wykonanie ścianek czołowych;
  • utwardzenie nawierzchni zjazdów, umocnienie dna i skarp rowów elementami prefabrykowanymi.

Wartość umowy wynosi: 123 307,50 zł. brutto. Termin realizacji zamówienia wyznaczono od dnia podpisania umowy do dnia 31.08.2019 r.

 

2019-04-10